Rechter Hans Westenberg

Een verslag van de zitting is aanstaande!

Op Woendag 25 maart stond uw webmaster weer eens voor de rechter . Zijn tegenstander was niemand minder dan een vice-president van de Haagse rechtbank, Hans Westenberg. Deze ging in hoger beroep tegen uw webmaster nadat hij in december 2005 in het stof beet met zijn aanklacht wegens smaad. Aan deze zaak ligt een van de grootste schandalen uit de Nederlandse geschiedenis ten grondslag, namelijk de mafiose samenspanning van diverse overheden en Schiphol tegen gebiedsontwikkelaar Chipshol. Westenberg heeft in deze strijd als de gecorrumpeerde soldaat van de Staat en van Schiphol hand- en spandiensten verricht. Hij was als rechter niet onafhankelijk en onpartijding, een doodszonde. Toen zijn patijdigheid werd exposed, koos de toprechter voor een klassieke strategie: aanval is de beste verdediging waarbij hij blijkbaar ‘vetrouwt’ op zijn ‘vrinden’ binnen de rechterlijke macht die hij aldus dreigt mee te slepen in zijn vrije val van partijdigheid en gecorrumpeerdheid. Westenberg is een van de grootste kankergezwellen binnen de rechterlijke macht, maar zal hij ook worden weggesneden? In de aanloop naar deze ‘moeder aller rechtzaken’ wat betreft de geloofwaardigheid van onze rechterlijke macht vond op 19 maart nog een kort geding plaats waarover collega Stan de Jong heeft geschreven. 

Gepubliceerd door Micha Kat 26 maart, 2009

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates