Hier is Rechter Hans Westenberg Arbiter

Met 45 gekwalificeerde mediators en 15 arbiters van topklasse is Result ADR een van de grootste organisaties op het gebied van conflictbemiddeling in Nederland.
Arbitrage en mediation via Result ADR zijn snelle, kostenefficiënte methoden om nationale en internationale zakelijke geschillen te beslechten met behoud van de relatie. Daarnaast begeleiden en adviseren wij organisaties bij conflictgevoelige processen en onderhandelingen, en organiseren wij trainingen in mediation (vaardigheden).

Result ADR is de enige organisatie in ons land met dit brede aanbod aan oplossingen voor conflictbemiddeling. Sinds haar oprichting in 2003 heeft Result ADR een groep mediators en arbiters aan zich verbonden die zonder uitzondering een uitstekende staat van dienst hebben op het gebied van conflictbemiddeling.

Door ons uitgebreide bestand aan mediators en arbiters hebben wij altijd op korte termijn een gespecialiseerde adviseur beschikbaar.

Onze mediators zijn juristen en bedrijfskundigen en hebben vrijwel allen een postacademische mediationopleiding voltooid.

Wat onze mediators en arbiters met elkaar delen, is hun toewijding aan onze hoge kwaliteitsstandaarden op het gebied van conflictbemiddeling.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates