Hier is Rechter Hans Westenberg Annotator Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht

Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht is ontstaan vanuit de gedachte dat het burgerlijk procesrecht voor de praktijk van wezenlijk belang is.

Wat doet «JBPr»
«JBPr»
biedt u een selectie aan van de belangrijkste procesrechtelijke uitspraken van zowel de Hoge Raad als van lagere rechterlijke instanties en voorziet deze zoveel mogelijk van een kort, praktijkgericht commentaar, om de beslissingen een kader te geven.

Online
Naast uw jurisprudentietijdschrift op papier, krijgt u ook toegang tot een online archief van «JBPr». Op deze online kunt u uw jurisprudentie opzoeken, exporteren en bewerken. Snel, gebruiksvriendelijk en overal toegankelijk. Nog voordat het tijdschrift bij op de deurmat valt, kunt u vanaf iedere computer de meest recente uitspraken – voorzien van een link naar relevante wetgeving – raadplegen.

Verschijning
Het tijdschrift «JBPr» verschijnt 5 keer per jaar. Aan het einde van de jaargang wordt u automatisch een bewaarband toegestuurd.

Redactie
Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen (voorzitter), Mr. A. van Hees, Mr. J.G.A. Linssen, Mr. G.J. Meijer, H.F. van Rijswijk (redactiesecretaris), Mr. H.W. Wiersma.

Redactieadviesraad
mr. A. Hammerstein, mr. W.H. Heemskerk, mr. Th. B. ten Kate, prof. mr. H.J. Snijders. 

 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates