Pieter Kalbfleisch

Wikipedia
10 jun 2011 om 07:57


Pieter Kalbfleisch

Pieter Kalbfleisch

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Pieter Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter. Om die reden is hij per 14 april 2011 in zijn huidige functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor onbepaalde tijd met verlof gezonden.


Carriere

Afgestudeerd in het privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, lid van de studentenvereniging L.A.N.X..

Advocaat en procureur in Arnhem.

Advocaat en procureur in Haarlem.

Rechter in Haarlem.

Rechter in Den Haag.

Coördinerend vice-president van de rechtbank Den Haag.

Directeur-generaal van de NMa. (september 2003 - 30 juni 2005)

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. (1 juli 2005)

Nevenfuncties

Door Kalbfleisch uitgeoefende of nog beoefende nevenfuncties:

Chipsholaffaire

Bij de getuigengehoren in verband met de Chipsholaffaire kwam ernstige verstrengeling van belangen en meineed aan de orde. Om die reden is hij per 14 april 2011 in zijn huidige functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor onbepaalde tijd met verlof gezonden. De NMa nam dit besluit genomen omdat de Rijksrecherche een onderzoek is begonnen naar verklaringen die Kalbfleisch eerder aflegde in de al jaren slepende affaire rond bouwgrond op Schiphol. Daarbij zijn beschuldigingen geuit dat de NMa-voorzitter bij een rechtszaak meineed zou hebben gepleegd. Ook zou er sprake zijn van belangenverstrengeling.


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates