Peter Poot
Peter Poot is directeur van Chipshol.
Chipshol is een Nederlandse gebiedsontwikkelaar. Het bedrijf werd in 1986 door Jan Poot in Den Haag opgericht, kort nadat hij zijn eerdere ontwikkelingsmaatschappij Eurowoningen had verkocht. Inmiddels heeft Peter Poot de leiding van het bedrijf van zijn vader overgenomen.

Chipshol wil rond Schiphol een woon- en werklocatie realiseren; in 1993 was daartoe al zes miljoen m² grond gekocht. In de zuidoosthoek van de luchthaven werd een businesspark met daarin een eigen hoofdkwartier gevestigd. Het bedrijf heeft momenteel (2006) twee gebiedsontwikkelingen in voorbereiding, te weten Chipshol Park Fase II (ca. 150.000 m² kantoren) en Schiphol City, een business city van ca. 2 miljoen m².

De naam Chipshol is al meer dan 20 jaar geleden bedacht, omdat het een gebiedsontwikkelaar dicht bij Schiphol is, die in de hightech technologieën goede mogelijkheden zag voor ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen van de toekomst. Vandaar de combinatie 'chips' van hightech en Schiphol (locatie/grondposities van de ontwikkelaar), wat samengevoegd werd tot Chipshol.

Chipsholaffaire

De Chipsholaffaire (ook wel Chipshol-gate genoemd) is een juridische touwtrekkerij over bouwgrond rond Schiphol. Betrokken partijen zijn Chipshol, de centrale overheid, de rechterlijke macht en Schiphol. De kwestie speelt al sinds 1993. In een rechtszaak waarbij Chipshol partij was, werd deze mogelijk benadeeld door de behandelende rechter Hans Westenberg, die volgens Chipshol daartoe was beïnvloed door een voormalige zakenpartner van Chipshol.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates