Roland Gerritsen

Roland E. Gerritsen, advocaat van Chipshol die door rechter Westenberg uitvoerig is gebeld en welke een wrakingsverzoek (zie laatste passage)tegen rechter Westenberg heef ingediend. Roland Gerritsen, senior partner, is al meer dan 30 jaar advocaat. Na zo'n tien jaar partner te zijn geweest bij het Haarlemse kantoor "Van Loben Sels & Van Wijk", richtte hij in 1987 zijn eigen kantoor op in Aalsmeer, het centrum van een sterk groeiende markt. Zijn kantoor maakte een vliegende start en vestigde al spoedig een leidende positie in de regio. Roland E. Gerritsen is gespecialiseerd in onder meer: ondernemingsrecht, fusie en overname, belastingrecht, bankrecht arbeidsrecht, bestuursrecht, insolventierecht, contractenrecht, EU recht. Roland E. Gerritsen beheerst het Frans, Duits en Engels.

Passages arrest 23 juni 2009
rechter Westenberg vs advocaat Smit

(klik op passages om arrest te lezen) 

Levenbach & Gerritsen Advocaten is een advocatenkantoor dat nationale en inter-nationale relaties adviseert en bijstaat op juridisch en economisch terrein. Onze focus is gericht op hetgeen de ondernemer dagelijks bezig houdt. Wij zijn een full-service kantoor, zowel sterk in de breedte als in de diepte. Het ambitieniveau is hoog. Het streven naar efficiency in de dienst-verlening behelst korte communicatie lijnen met u als opdrachtgever en snelle hoogwaardige resultaten.

De partners en medewerkers van Levenbach & Gerritsen advocaten hebben hun wortels in advocatenkantoren met uitstekende reputaties. Ons kantoor is gevestigd in Schiphol-Rijk nabij de luchthaven Schiphol, een van de belangrijkste economische knooppunten van de Randstad.

Onze praktische commerciele benadering en financiele ervaring is over een reeks van jaren opgebouwd; onder wisselende economische omstandigheden slaagden wij er in onze relaties door goede en slechte tijden te loodsen

Partners en medewerkers van Levenbach & Gerritsen hebben hun sporen verdiend op bedrijfseconomisch en commercieel terrein. Wij staan voor een aanpak die maatwerk en kennis van de bedrijven van onze relaties vereist, alsmede gemakkelijke toegang tot onze partners en medewerkers.

Kennis van de onderneming en het vertrouwd zijn met de dagelijkse vraagstukken van de ondernemer staan hoog in het vaandel. Onze advocaten willen tot de beste behoren. Resultaatgerichtheid gaat samen met belangrijke waarden als professionaliteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. De relatie met de opdrachtgever staat voorop. Onze stijl is informeel en persoonlijk.

Persoonlijke betrokkenheid staat garant voor een slagvaardig en doelbewust optreden. Wij beschikken ook over een netwerk aan adviseurs op aanverwante terreinen, die wij waar nodig op efficiënte wijze kunnen inschakelen, bijvoorbeeld voor financieel onderzoek bij overnames en fusies (due diligence). Hoge inzet en betrokkenheid zijn de kenmerken van ons kantoor. Wij trachten in alle opzichten concurrerend te zijn, ook ten aanzien van de tariefstelling, waarover wij u graag informeren.

Al onze advocaten zijn expert op het procesrechtelijk terrein. Op internationaal niveau werken wij samen met een sterk netwerk van advocatenkantoren van dezelfde signatuur. Wij zijn aangesloten bij het mondiale samenwerkingsverband Law Exchange. Wij kunnen communiceren in het Engels, Duits, Frans en Italiaans. Levenbach & Gerritsen advocaten heeft toegang tot alle on-line databanken, openbareregisters, inclusief die van de kamers van koophandel, de overheid, juridische uitgevers en financiële recherche instanties.

Facturering geschiedt door middel van gespecificeerde nota's, welke het verrichte werk weergeven; de declaraties zijn opgemaakt met behulp van branchespecifieke software in overeenstemming met de gedragsregels van de orde van advocaten. Wij declareren het verrichte werk op tijdbasis en een vast tarief voor elk gewerkt uur van een individuele medewerker. Het tarief varieert afhankelijk van ervaring en specialisatiegraad van de advocaat.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

3 oktober 2011

Foute rechters nauwelijks aangepakt

Foute rechters nauwelijks aangepakt

Rechters die zich misdragen, komen daar vaak makkelijk mee weg. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws, die voor het eerst alle ernstige misstappen van rechters openbaar maakt. Rechters krijgen na een misstap een 'stevig gesprek', een enkele keer een waarschuwing en nemen vaak zelf ontslag. Vier keer kreeg een rechter na ernstige misdragingen zelfs een vergoeding mee.Video»

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates