Matthijs Kaaks

Matthijs Kaaks
Boekx Advocaten

Amsterdam

T 020 - 528 95 32
F 020 - 528 95 37
E
kaaks@boekx.com

Matthijs Kaaks (1967) is advocaat van journalist Kat, Chipshol en uitgever memory productions.

Hij werd in 1993 beëdigd als advocaat. In de eerste jaren van zijn carrière werkte hij bij de kantoren Loeff Claeys Verbeke en Hulkenberg Van der Veen in Amsterdam. Na twee jaar in de ondernemingsrechtpraktijk specialiseerde hij zich in intellectueel eigendomsrecht en media.

Tussen 1996 en 1999 werkte hij naast zijn advocatenpraktijk als freelance journalist. Hij was medeoprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift Amice, het eerste glossy magazine voor juristen.

In 2002 werd Matthijs partner bij Nolen Van der List advocaten. De wens om een eigen kantoor gestalte te geven leidde drie jaar later tot de oprichting van Boekx, samen met Marc de Boer.

Matthijs heeft een grote reputatie op het gebied van geschillen over laster en smaad, onder meer voor het tijdschrift Quote. Hij behartigt de belangen.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates