Stibbe geeft leugenachtige verklaring af

"Volgens advocatenkantoor Stibbe mist de klacht van Chipshol elke grond. 'De advocaat van Chipshol is destijds door Stibbe tijdig en correct geïnformeerd', stelt Stibbe in een verklaring", aldus Het Financieele Dagblad van 24 augustus.

Volgens het gerenommeerde advocatenkantoor bestaat de tuchtklacht die Chipshol op 22 augustus tegen de drie Schiphol-advocaten van Stibbe indiende dus uit 28 pagina’s gebakken lucht. Maar Stibbe kan de stelling over de tijdige en correcte informatie van het Chipshol-kamp niet bewijzen.

“Ik verwijs naar onze eerder uitgegeven verklaring” zegt Stibbe-woordvoerder Hans Oosterhuis in de rechtbank te Haarlem. “Daaraan hebben we niets meer toe te voegen.” Waar Stibbe dus geen bewijzen kan overleggen, kan Chipshol dat wel en daaruit blijkt dat de advocaten Koeman, De Greve en Kajaan de Chipshol-advocaat helemaal niet ‘tijdig en correct’ hebben geïnformeerd over een spoed kort-geding waarmee ze probeerden Schiphol te laten ontsnappen aan betaling aan Chipshol.

Pas om 18:40 uur rolde de bewuste fax bij Chipshol-advocaat Van Schie binnen waarna om 19:03 uur een e-mail volgde. Via deze fax en e-mail (telefoon was blijkbaar wat lastig) werd een KG aangekondigd voor de volgende dag om 9:30 uur. Volgens vaste tuchtrechtspraak is 18:40 uur (veel te) laat. Door de tuchtrechter is zelfs 17:52 al ‘afgehamerd’ als niet acceptabel. Wat de zaak nog schrijnender maakt, is dat Stibbe de rechtbank Haarlem in de waan heeft gelaten dat Chipshol wel degelijk ‘tijdig en correct’ werd geïnformeerd. Dat stelde mr. M. Smit van de rechtbank immers als voorwaarde om het licht voor Stibbe betreffende het (extreme) spoed-KG op groen te zetten. Smit gaf dus toestemming voor het KG terwijl ze in de mening verkeerde dat Stibbe de wederpartij tijdig en correct op de hoogte had gebracht terwijl dat niet zo was. Stibbe bedroog dus niet alleen de wederpartij, maar ook de rechtbank.

Bij Stibbe zelf zien ze dat echter heel anders: “Chipshol is destijds door Stibbe tijdig en correct geïnformeerd.” Is het uitgeven van leugenachtige verklaringen ook geen schending van het tuchtrecht?

“Stibbe is een criminele organisatie”
“Vanuit de Stibbe-toren wordt Chipshol bestookt met een continu mitrailleurvuur. Het gaat maar door. Nu wordt zelfs een onschuldige boer door Schiphol in de procedure betrokken. Het zijn Taliban-methoden. Stibbe is een criminele organisatie.” Dat zei Chipshol-oprichter Jan Poot op 24 augustus in de rechtbank Haarlem tijdens een kort geding waarin Chipshol opheffing vorderde van de beslagen die Schiphol had weten te leggen op Chipshol-tegoeden.

Na zijn uithaal verliet Jan Poot de zittingszaal. Enige tijd later werd hij gevolgd door zijn zoon Peter. Deze had de rechter op meer ingehouden maar niet minder emotionele wijze opgeroepen een einde te maken aan de terreur die zijn onderneming nu al tien jaar lamlegt. “Dat is uw taak als rechter! Daarvoor zit u hier” zei Poot jr. Het Stibbe-kamp zat als versteend op de stoeltjes tijdens deze erupties. De president zei in reactie op de felle beschuldigingen van Poot sr. ‘dat hij dergelijke zaken maar moest bewaren voor zijn website’.

Op de zitting werd duidelijk dat het conflict tussen Chipshol en Schiphol echt uit de hand aan het lopen is. Daarbij komen de advocaten van Schiphol van Stibbe steeds meer in de vuurlinie te liggen als auctores intellectuales van de Schiphol-strategie om Chipshol te vernietigen. Deze strategie blijkt deels onrechtmatig en daarmee speelt Stibbe erg hoog spel in de overtuiging boven de wet te staan. Poot sr. beet dat Niels Koeman bij de koffieautomaat ook letterlijk toe.

Inhoudelijk was het hele kort geding een schertsvertoning waarbij de drogreden van Schiphol helemaal werd gevolgd: als gevolg van de opheffing van het bouwverbod op het Groenenbergterrein is er sprake van een waardestijging en als gevolg van deze waardestijging hoeft Schiphol niets meer te betalen aan Chipshol. In tenenkrommende exposés ging het vervolgens over de vraag of de schade-uitkering en de waardestijging maar direct tegen elkaar moesten worden weggestreept of dat ze beiden in aparte procedures aan de orde moesten komen. De drogreden is nu dat er helemaal (nog) geen sprake is van een waardestijging omdat er ook na opheffing van het bouwverbod niet op het Groenenbergterrein kan worden gebouwd. Dat is ook logisch vanuit de constatering dat het bouwverbod niet is opgeheven op Chipshol te kunnen laten bouwen (dat wil men immers niet!) maar om Schiphol een argument te geven om onder de schadeloosstelling uit te komen.

Aldus ontstond de absurde situatie dat juist het kamp dat tegen bebouwing is nu steeds tegen Chipshol zegt: “Maar ga dan toch lekker bouwen! Dat willen jullie toch zo graag?” terwijl Chipshol zelf er steeds op moet wijzen dat er van bouwen geen sprake kan zijn. Door deze verwikkelingen wordt het conflict steeds moeilijker te volgen en dat is natuurlijk alleen maar in het voordeel van Schiphol. Wie gelijk heeft wil duidelijkheid, wie fout zit wil mist en rook.

Tegen Stibbe lopen inmiddels al twee tuchtklachten inzake het optreden voor de luchthaven tegen Chipshol. Naast de hierboven genoemde klacht over het misleiden van wederpartij en rechtbank werd Niels Koeman eerder gedaagd wegens belangenverstrengeling omdat hij in het verleden voor Chipshol optrad. Koeman moet in het bijzonder op zijn tellen passen, vooral ook daar hij begin jaren tachtig reeds werd ontmaskerd door Nieuwe Revu als crimineel toen hij bereid bleek papieren te vervalsen waarmee zwaar giftig afval een ongevaarlijke status zou krijgen. 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

3 oktober 2011

Foute rechters nauwelijks aangepakt

Foute rechters nauwelijks aangepakt

Rechters die zich misdragen, komen daar vaak makkelijk mee weg. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws, die voor het eerst alle ernstige misstappen van rechters openbaar maakt. Rechters krijgen na een misstap een 'stevig gesprek', een enkele keer een waarschuwing en nemen vaak zelf ontslag. Vier keer kreeg een rechter na ernstige misdragingen zelfs een vergoeding mee.Video»

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates