Mr. drs. H.J.M. van Schie

Van Schie Advocatuur

Van Schie Advocatuur is een gespecialiseerd advocatenkantoor op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, bouw- en milieurecht. Het kantoor staat zowel overheden als ontwikkelaars bij complexe ontwikkelingsvraagstukken bij. De advisering en de procespraktijk dekken het gehele proces vanaf verwerving tot aan de realisatie. Research en toegankelijkheid van dossiers vormen daarbij de pijlers voor kwaliteit en productiviteit. Van Schie Advocatuur werkt daarom met Amerikaans geïnspireerde onderzoeksmethodes en dossiervorming.

Daarnaast durft Van Schie Advocatuur in oplossingen te denken. Uitgangspunt blijft het bieden van maatwerk voor de klant, waarbij desgewenst ook van het netwerk van Van Schie Advocatuur gebruik kan worden gemaakt voor ondersteunende expertise op fiscaal, notarieel en stedenbouwkundig terrein. Projectmanagement door ervaren juristen behoort daarbij ook tot de mogelijkheden.

Van Schie Advocatuur is op 1 januari 2005 opgericht door mr. drs. H.J.M. van Schie die met het kantoor ook zijn toekomstvisie op de advocatuur heeft neergezet.

http://www.vanschieadvocatuur.nl/

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates