Alsnog rechter weg om Chipshol-affaire

Rechter Hans Westenberg

Trouw.nl, 21 augustus 2009

Novum) - De procedures rond Chipshol hebben een rechter alsnog de kop gekost. Coördinerend vicepresident bij de rechtbank van Den Haag Hans Westenberg gaat per 1 oktober met vervroegd pensioen.

Het bestuur van de rechtbank en de 64-jarige Westenberg zelf zijn volgens de rechtbank tot de conclusie gekomen dat zijn functioneren als rechter ter discussie 'zou kunnen worden gesteld'. De aanleiding is een zaak die sinds 2004 sleept. Advocaat Hugo Smit had Westenberg ervan beschuldigd dat hij in de Chipshol-zaak uitvoerig had gebeld met de advocaten van Chipshol. Westenberg begon een civiele procedure, omdat die uitlating volgens hem onrechtmatig was. Ook wilde hij een schadevergoeding.

De rechtbank in Rotterdam gaf hem begin vorig jaar gelijk, waarop Smit in hoger beroep ging. Op 23 juni kwam het hof in Den Haag met een tussenarrest. Volgens het hof heeft Westenberg inderdaad twee keer gebeld met een van de advocaten van Chipshol. Westenberg kreeg daarom tijd om met tegenbewijs te komen. Zo ver is het niet gekomen. Westenberg heeft de zaak in overleg met Smit laten beëindigen zonder dat er uitspraak is gedaan, meldt de rechtbank.

De Chipshol-zaak draait om het Groenenbergterrein. Chipshol had de lap grond bij de Aalsmeerbaan van Schiphol gekocht. Sindsdien zou de projectontwikkelaar stelselmatig zijn tegengewerkt door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en de Staat. Schiphol zou het bedrijf in de weg hebben gelegen uit vrees dat uitbreiding van Chipshol een eventuele uitbreiding van Schiphol dwarsboomt.

Met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland bereikte Chipshol in 2007 een akkoord. De rechtbank in Haarlem bepaalde vorig jaar dat Schiphol aan Chipshol zestien miljoen euro schadevergoeding plus drie miljoen euro rente moet betalen. 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates