Westenberg… who’s next

Rechter Hans Westenberg

StandeJong.nl, 23 augustus 2009

Voor een land waar iedere scheet die Jantje Smit dwars zit dagelijks nieuws is en zelfs op de belangstelling van Balkenende kan rekenen, was de aandacht voor de opgestapte vice-president van de Haagse rechtbank Westenberg in de kwaliteitspers en actualiteitenrubrieken op radio en tv beangstigend summier. Tenminste het gebeurt niet iedere dag dat een hoge rechter wegens partijdigheid en het plegen van meineed aan de kant gezet wordt. In die zin is het afwachten of al die laffe hoogleraren en “deskundigen” in de programma’s van de staatsomroep nog hun volstrekt irrelevante mening komen ventileren over deze al jarenlang meurende beerput binnen de rechterlijke macht. Of zal men het onderwerp veilig negeren of tot een Belgische rechter beperken?

Een corrupte rechter is erg, maar natuurlijk was de manier waarop vervolgens het bevoegde gezag deze magistraat in het zadel probeerde te houden en niet durfde aan te pakken het echte verontrustende probleem. Parlement noch minister hadden de lef om dit gezwel te verwijderen want rechterlijke ambtenaren zijn in Nederland immers ‘onafhankelijk’, hét excuus om niet in te hoeven grijpen. Die onafhankelijkheid betekent vooral dat anderen niet over het functioneren van deze ambtenaren mogen oordelen maar dat verder iedereen met een baan elders (zelfs een Groen Links senator) en de juiste vrinden voor rechter mag spelen en er probleemloos 15 nevenfuncties op na kan houden. En de pers? Al die brave journalisten, eind- en hoofdredacties, inclusief de overbetaalde Knevels, Wittemannen e.a. respecteren deze rolverdeling al net zo kritiekloos als een fotoprotocol van de Oranjes. Bovendien stort hun overzichtelijke wereldje in als zou blijken dat Nederlandse rechters ook al corrupt blijken te zijn. Dus bleef het, op een enkele uitzondering na, lange tijd erg stil rond Westenberg omdat diens collega’s hem jarenlang ontzagen totdat er geen houden meer aan was. En dat laatste was vooral te danken aan de overal verguisde, weggestuurde klokkenluider/free lancer Micha Kat die vooral de vaderlandse en juridische vakperspers voor schut zette.

Mijnheer de edelachtbare was onthoudbaar geworden na zijn intimidatie van advocaten en leugens daarover onder ede. En juist dan wordt duidelijk dat Nederland in niets onderdoet voor Roemenie, Tadjizizikan of welk bananenland ook. In Zwitserland of de VS sluiten ze zo’n rechter na het misdrijf meineed voor een paar jaar op, maar Westenberg mocht van zijn oud-collega’s met vervroegd pensioen, een maatregel waarvoor je bij een normale werkgever een verzoek moet indienen.

Maar het kan allemaal veel fnuikender. Westenbergs collega Hofhuis bijvoorbeeld. Hofhuis, is een beschaafde nette PvdAer, ex-president, thans vice-president van de Haagse rechtbank, schreeuwt niet, intimideert niet en nodigt zijn critici zelfs uit op de thee. Kortom een ideale dekmantel voor partijdigheid want als het op vonnissen aankomt blijkt de man over een nogal verwrongen wereldbeeld te beschikken. Als de boerenschuur met hooi en stro van D. op een snikhete dag in juni afbrandt weigert Nationale Nederlanden (NN) de schade te betalen omdat er sprake is van een hen niet bekend zijnde ‘bestemmingswijziging’ ná het aangaan van de verzekerering. NN doelt op een stapel oude kranten die de dorpsbewoners al meer dan 25 jaar - al vóór het af aangaan van de verzekering - t.b.v de plaatselijke kerk in de schuur mocht afgeven. En zoveel belangenloze burenhulp wordt D fataal. Hofhuis moest in een herroepingsprocedure vaststellen of de rechtbank in eerste instantie hiervan op de hoogte was of kon zijn nu NN een intern rapport had achtergehouden.

Uit dat rapport bleek namelijk dat D - afgezien vaqn de relevantie- dit allemaal had meegedeeld aan een inspecteur van NN. Sterker nog, de beste man had een buurtonderzoek gedaan zodat hij bij het hele dorp inclusief de koster van de kerk bevestiging had kunnen krijgen van die situatie. Maar dan het NN zich niet kunnen beroepen op een bestemminswijziging en hadden ze de schade gewoon moeten uitbetalen. Dus overweegt Hofhuis in al zijn wijsheid dat die mededeling over 25 jaar etc. weliswaar bij NN bekend was maar slechts afkomstig was van D. En van Hofhuis hoefde NN zijn verzekerde D niet zomaar op z’n woord te geloven. Daarom wierp het achtergehouden rapport geen ander licht op de zaak dan D’s eerdere tegenspraak en hoefde NN ook van Hofhuis niet te betalen. Dat hoefde NN eerder al niet op basis van een wel overgelegd maar fout/vals rapport van een door NN ingeschakelde extern deskundige. Die had verzonnen dat pas een jaar vóór het uitbreken van de brand met de papieropslag was begonnen.

In de rechtspraak roep je dus gewoon wat en de rechter maakt uit wie er wel en wie niet zomaar op hun woord geloofd worden. Want de externe deskundige had ook nog eens geroepen dat de brand was ontstaan in het papier. En rechters zijn niet alleen partijdig maar ook niet de slimsten. Tenminste, alleen rechters laten zich wijsmaken dat een massieve stapel oud papier eerder vlam vat dan kurkdroge balen hooi of stro. En huisadvocaat van Nationale Nederlanden, mr Ekelmans zelf plaatsvervangend rechter in den Haag en dus collega van Hofhuis gaat niet procederen als hij niet zeker weet dat hij de ‘juiste’ rechters treft. D., veehouder van beroep heeft jarenlang voor niets premie betaald en is naast zijn schade inmiddels een fortuin aan proces- en advocatenkosten kwijt en is weer gewoon aan het werk. Qua betrouwbaarheid, fatsoen en innerlijke beschaving steekt hij iedereen in een toga in zijn zak. Dat maakt hem niet uniek want een organisatie die jarenlang types als Westenberg en Van Delden als uithangsbord had, heeft op die gebieden dan ook niets meer te bieden. Nederlandse rechtspraak, dat verzinnen ze zelfs in Turkmenistan niet.

Paul Ruijs is juridisch adviseur. Op zijn site Courtwatch kunt u uw ervaringen met advocaten, dekens, notarissen, rechters en tuchtrechtspraak kwijt.

Informatie over dit artikel:

(Geef commentaar, kijk wat andere hebben geschreven of plaats een link op je eigen weblog!)

Datum en reacties:
augustus 23rd, 2009
9 reacties
Feeds en Links
Comment Feed
Meer van deze auteur
Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je favorieten op Technorati
Gepost in de rubrieken:
Paul Ruijs
Rechtspraak

Vorige en volgende artikelen
Sodom en Gomorra op Gods akker!
Kabinet wil snel duidelijkheid over kosten migratie

Reacties

Commentaar nummer:
1
Gepost door:
Gerard
op:
23 augustus , 2009 om 10:51 pm

‘Dus bleef het (—) lange tijd erg stil (—) totdat er geen houden meer aan was. En dat laatste was vooral te danken aan (—) Micha Kat.’

Vraagje: Hoe lang blijft het nog stil totdat er klaarheid komt over Joris Demmink?

Commentaar nummer:
2
Gepost door:
Arjan
op:
23 augustus , 2009 om 11:00 pm

Prima stuk Paul!
Blij je hier weer aan het schrijven te zien.

Commentaar nummer:
3
Gepost door:
coosie
op:
24 augustus , 2009 om 12:08 am

Goed stuk, en wat van Delden betreft, die (was en) is ook nog:

Ik kom ook mr. A.H. van Delden tegen. De president van de Haagse rechtbank. Is de rol van Commissaris bij DNB, het bolwerk van financiële macht te combineren met zijn onafhankelijke rol als rechter? Dezelfde persoon is ook voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak geweest. Kortom, dit is één van de personen die het in Nederland voor het zeggen heeft. Hij zit niet alleen in de Raad voor Commissarissen, maar zit ook nog eens in de Bankraad van DNB.
zie;
http://www.dnb.nl/over-dnb/organisatie/raad-van-commissarissen-en-bankraad/index.jsp

Ik ben er niet verbaasd over dat mijn zoektocht naar informatie ook een klacht als deze boven water bracht: http://www.sdnl.nl/bur-hr07.htm. Onbeperkte macht van een persoon of organisatie maakt corrupt. De rechterlijke macht, gecombineerd met financiële macht, maakt onaantastbaar.
AH van Delden is daarnaast ook nog eens lid van de commissie van toezicht op de Inlichtingen en veiligheidsdienst. Vergis u niet, deze man is één van de machtigste Nederlanders die er rondloopt en vrijwel niemand van het volk die hem kent. Hij is nergens democratisch voor verkozen. Hij is overal ‘geplaatst’ door nog hogere machten. Wilt u een leuke aanklacht lezen, dan moet u ook eens lezen wat de Revolutionaire partij is overkomen. Zeer interessant leesvoer: http://www.burgersinactie.nl/download/080108%20dnb%20zkh%20c-%20-.pdf.

bron;
http://www.beursbox.nl/200904241228/laatste-nieuws/van-wie-is-dnb-2.html

Commentaar nummer:
4
Gepost door:
snob
op:
24 augustus , 2009 om 12:31 am

Soms heb ik wel het idee, dat ik een stel handgranaten zo hier en daar naar binnen wil gooien. Tjonge wat hebben we toch een politiekcorrupt land.

Commentaar nummer:
5
Gepost door:
micha kat
op:
24 augustus , 2009 om 4:27 am

Mooi stuk, Paul!!!
Dat we met z’n allen nog vele corrupte magistraten mogen laten struikelen!Want de beer is nu natuurlijk wel goed los. Kijk vooral naar de ‘Westenberg-medeplichtigen’:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2333/zaak-westenberg-de-medeplichtigen.html
En dan blijkt dat zowel Van Delden als Hofhuis reeds in 2005 tot in detail -door mij- op de hoogte zijn gebracht van corrumperede nevenactiviteiten van Westenberg die direct ingrijpen noodzakelijk maakten.
Reeds in 1981 als aankomend rechtertje in Haarlem is Westenberg begonnen met de zaak te flessen. Deze man moet kapitalen hebben vergaard! In Tadjikistan zou zoiets nooit mogelijk zijn geweest omdat zo’n rechter daar allang zou zijn afgeknald door een of andere maffioos. Maar in ons land kan zo;n man decennium na decennium ongestoord doorgaan omdat corruptie binnen de rechterlijke macht hier immers NIET BESTAAT!
Ik voorspel dat de Westenberg-slachtoffers zich nu snel gaan verenigen in een stichting en gezamelijk gaan procederen tegen de Staat om de GROOTSTE SCHADECLAIM uit de geschiedenis van het Nederlandse burgerlijk recht te gaan binnenharken! Intussen zal het OM Westenberg moeten gaan vervolgen wegens meineed. Paul, misschien kan jij op Courtwatch burger ook oproepen om aangifte te doen!

Intussen zal ik zorgen de filmrechten zo duur mogelijk te verkopen. Nog een puntje, een kleinigheid in het licht van deze GROOTSTE CORRUPTIEZAAK UIT DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS: de wijze waarop Westenberg meende te kunnen afrekenen met de journalistiek. Zijn pogingen met behulp van zijn eigen collega’s een kwetsbare freelancer kapot te maken om zijn eigen corruptie af te dekken, verraad en intens verdorven en fascistoide geest. Dat iemand met zo’n karakter rechter heeft kunnen zijn…..

Commentaar nummer:
6
Gepost door:
Gerard
op:
24 augustus , 2009 om 7:08 am

Erg & Ergelijker is dat Westenberg een gerechtelijke uitspraak over zijn functioneren heeft gestopt. Dat geeft immers te denken over de voor hem nadelige uitslag ervan.

Hij ontspringt nu de dans met een jaartje minder riante pensioenopbouw. Ondanks zijn vermoedelijke belasting van de schatkist. En geen hogere rechter die daar iets aan doet.

Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat onze rechtsplegers een loopje nemen met waarheidsvinding. Zeker als het hun ‘amices’ betreft.

Ik verwacht dat de Kamer, onze controlerende volksvertegenwoordiging, het - ‘demminkergewijs’- evenzeer laat afweten. Het zou me vreugdevol verbazen als het tegendeel blijkt.

Commentaar nummer:
7
Gepost door:
Gerard
op:
24 augustus , 2009 om 7:15 am

Wellicht goed om hier te quoten wat Wicher Wedzinga antwoordde op mijn vraag: ‘Wicher, wat is jouw reactie/visie op het ontslag van Rechter Westenberg?’

‘Westenberg is met vervroegd pensioen, zoals dat heet. Hij is in ieder geval geen rechter meer en daar gaat het om. Maar daarmee is het deksel nog niet op de put. Er is alle reden om de zaak tot op de bodem uit te zoeken en vooral te kijken of hier sprake is geweest van ambtelijke corruptie. Bovendien zou ik wel eens willen weten welke zaken deze meneer nog meer heeft behandeld en welke belangen in die zaken een rol speelden. Ook op dat punt dient nader onderzoek plaats te vinden. Tevens dient deze rechter verantwoording af te leggen en moet er in ieder geval een strafrechtelijk onderzoek worden geëntameerd. Als de overheid hier een kwalijke rol in heeft gespeeld, krijgt de zaak een sneeuwbaleffect. En dat is maar goed ook.’

http://www.raadsheer-wedzinga.nl/wordpress/2009/06/08/over-criminele-rechters-officieren-van-justitie-en-advocaten/#comment-678

Commentaar nummer:
8
Gepost door:
doors
op:
24 augustus , 2009 om 7:35 am

Vraagt zich af of Micha ooit antwoord van Delden heeft gehad op zijn brief:

“Ik verzoek u bij deze met klem mij zo spoedig mogelijk te berichten dat u de twee boven geciteerde opmerkingen terugneemt en dat u expliciet verklaart dat het oordeel over mijn handelen zoals neergelegd in het genoemde Rotterdamse vonnis het enig juiste oordeel is zolang het niet wordt gebroken door een hogere rechter.”

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/298/god-van-delden-weet-het-beter-dan-zijn-eigen-rechter.html

Commentaar nummer:
9
Gepost door:
de suri
op:
24 augustus , 2009 om 8:37 am

De rechterlijke macht zou meer gecontroleerd dienen te worden zo lijkt het.De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates