Hans Westenberg verlaat de rechtspraak na rechtszaak over uitlatingen
mr. Smit aan journalist Kat

Rechter Hans Westenberg

Nederlands Juridisch Dagblad, 24 augustus 2009 Origineel

Rechtbank 's-Gravenhage - Mr. J.W. (Hans) Westenberg (64 jr.), coördinerend vice-president bij de rechtbank ’s-Gravenhage, verlaat met ingang van 1 oktober 2009 de rechtspraak om vervroegd met pensioen te gaan. Hij heeft hiertoe in goed onderling overleg en op verzoek van het bestuur van de rechtbank besloten in het belang van de rechtspraak. Het bestuur van de rechtbank respecteert deze beslissing.


Het bestuur en mr. Westenberg hebben vastgesteld dat het rechterlijk functioneren van mr. Westenberg ter discussie zou kunnen worden gesteld naar aanleiding van het tussenarrest van het hof te ’s Gravenhage van 23 juni 2009 in de civiele procedure die mr. Westenberg had aangespannen tegen mr. H.J. Smit, advocaat te Rotterdam. Zowel het bestuur als mr. Westenberg wensen iedere discussie over het rechterlijk functioneren van mr. Westenberg te voorkomen.

De procedure tegen mr. Smit
Mr. Westenberg spande in 2004 een civiele procedure aan tegen mr. H.J. Smit in verband met uitspraken van mr. Smit aan de journalist Micha Kat over het rechterlijk functioneren van mr. Westenberg. In essentie ging het om de uitlating van mr. Smit dat mr. Westenberg in de zogenoemde Chipshol-zaak uitvoerig was gaan bellen met advocaten. Mr. Westenberg vorderde – kort weergegeven – een verklaring voor recht dat deze uitlating onrechtmatig was, alsmede schadevergoeding op te maken bij staat.

De rechtbank te Rotterdam heeft de vordering van mr. Westenberg op 23 januari 2008 toegewezen. Er is vervolgens hoger beroep ingesteld door mr. Smit. Op 23 juni 2009 heeft het hof te ‘s Gravenhage in hoger beroep een tussenarrest gewezen in deze zaak. Anders dan de rechtbank heeft het hof voorshands bewezen geacht dat er van 2 telefoongesprekken tussen Westenberg en een Chipshol-advocaat sprake is geweest.

Mr. Westenberg was toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Deze procedure is intussen door mr. Westenberg in overleg met de wederpartij, mr. Smit, geroyeerd (beëindigd zonder uitspraak).
Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws
http://juridischdagblad.nl 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates