Belastingbetaler financiert procedures Westenberg

Rechter Hans Westenberg blijkt diverse keren adviezen en vragen van de Raad voor de rechtspraak in de wind te hebben geslagen. Westenberg heeft op kosten van de Raad geprocedeerd om zijn reputatie te redden. Inmiddels wordt hij strafrechtelijk onderzocht wegens meineed, valsheid in geschrifte en strafbare belangenverstrengeling. Uit een feitenrelaasin bezit van de NOS blijkt dat de Raad voor de rechtspraak en Westenberg niet op één lijn zaten. Desondanks heeft de Raad 108.000 euro betaald aan proceskosten, voornamelijk aan de landsadvocaat. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil opheldering van de minister van Justitie over de regeling voor rechtsbijstand aan rechters.

In 2004 wordt vice-president van de Haagse rechtbank Westenberg er in een boek van beschuldigd dat hij in een zaak waarin hij zelf rechter was had gebeld met advocaten. Voor een rechter is dat een doodzonde. Tegen beter weten in wil Westenberg tegen de beschuldiging procederen. Hij vraagt via zijn werkgever (de voorzitter van het Haagse rechtbankbestuur mr. Hofhuis) om rechtsbijstand van de Raad voor de rechtspraak. Nog voordat de Raad daarover een besluit heeft genomen blijkt dat Westenberg zelf al is begonnen met de procedure.

Integriteit
Toch besluit de De Raad voor de rechtspraak de procedure financieel te steunen omdat de integriteit van de rechtspraak in het geding is. Als opdrachtgever wil de Raad steeds goed geïnformeerd worden over de gang van zaken. En de Raad eist dat niet rechter Westenberg het contact onderhoudt met de landsadvocaat, maar de voorzitter van de Haagse rechtbank. Uit de correspondentie komt naar voren dat Westenberg desondanks toch regelmatig overleg heeft gehad met de landsadvocaat. “Het veelvuldige contact is één van de oorzaken van de oplopende kosten”, schrijft de Raad. “En die contacten zijn niet te rijmen met het standpunt dat het hier NIET gaat om subsidiëring van een privéstrijd van Hans Westenberg.” In een ander stuk lezen we dat het de Raad voor de rechtspraak in deze zaak een “beetje is overkomen”. Ook toen Westenberg in hoger beroep wilde gaan en daarover adviesvroeg van de Raad bleek dat dat beroep al was ingesteld voordat de Raad opdracht had gegeven.

Meineed
Vorig jaar bepaalde het Hof in Amsterdam dat Westenberg wel degelijk had gebeld met advocaten, terwijl hij dat zelf steeds ontkend heeft. Om te voorkomen dat er discussie zou ontstaan over zijn functioneren is vice-president Westenberg toen met vervroegd pensioengegaan. Hij ontving van de Raad voor de rechtspraak 75.000 euro pensioencompensatie. Inmiddels is de rijksrecherche in opdracht van het OM in Utrecht een strafrechtelijk onderzoek begonnen wegens meineed, valsheid in geschrifte en strafbare belangenverstrengeling.

Tweede Kamer
Een meerderheid (SP, VVD, PvdA) in de Tweede Kamer wil opheldering over de rechtsbijstand die wordt verleend aan rechters. “Voortaan moet vooraf worden afgesproken dat het geld kan worden teruggevorderd als een rechter ten onrechte is gaan procederen”, zegt Ton Heerts van de PvdA. Aanstaande dinsdag zal hij met zijn collega’s vragen stellen over deze kwestie.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates