Vertrekpremie voor omstreden rechter leidt tot Kamervragen

De Volkskrant, 3 september 2009 Origineel

Van onze verslaggever Menno van Dongen − 03/09/09, 00:00

De in opspraak geraakte rechter Hans Westenberg moet geen vergoeding meekrijgen bij zijn vertrek, vindt de Kamer...

Amsterdam Tweede Kamerleden eisen opheldering over vergoedingen die zijn verstrekt aan de in opspraak geraakte rechter Hans Westenberg. De vicepresident van de Haagse rechtbank gaat met vervroegd pensioen ‘omdat zijn functioneren als rechter ter discussie kan worden gesteld’, zo maakte zijn werkgever onlangs bekend.

Aanleiding is een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, dat vaststelde dat Westenberg telefonisch contact heeft gehad met advocaten in een zaak die hij als rechter onder zich had. Westenberg ontkende dit maar het hof gelooft hem niet.

Deze week bleek dat de vicepresident (64) een vertrekpremie ontvangt van 75 duizend euro; de helft van het bedrag dat hij misloopt omdat hij minder pensioen opbouwt.

VVD-Kamerlid Fred Teeven eist uitleg van de minister van Justitie. ‘Het lijkt me ongewenst hem zoveel belastinggeld mee te geven, zeker omdat de indruk kan ontstaan dat deze rechter onder ede heeft gelogen.’

Westenberg eiste in 2004 schadevergoeding van een advocaat die in een boek beweerde dat hij hem had gebeld over de Chipsholzaak. Onlangs leed hij een nederlaag in hoger beroep.

De Raad voor de Rechtspraak heeft de advocatenkosten van Westenberg betaald. Het overkoepelende orgaan van de rechterlijke macht achtte dat nodig omdat ‘een onjuist beeld werd geschetst van het functioneren van een rechterlijke ambtenaar’, waardoor ‘het belang van de rechtspraak in zijn totaliteit’ in het geding was.

Ton Heerts (PvdA): ‘Als blijkt dat het Westenbergs eigen schuld was en dat hij de Raad op het verkeerde been heeft gezet, dan kan dat reden zijn om geld terug te vorderen. Ik zal Justitie vragen of dat mogelijk is.’

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »