Jan Poot (Chipshol) doet aangifte wegens meineed rechter Westenberg

Schipholwanbeleid.nl, 19 oktober 2009Origineel

19-10-2009 - Oprichter Jan Poot van gebiedsontwikkelaar Chipshol doet vandaag bij de officier van justitie in Den Haag aangifte wegens meineed van voormalig vice-president van de Rechtbank Den Haag, mr. J.W. Westenberg. Deze rechter werd op 1 oktober vervroegd met pensioen gestuurd nadat vast was komen te staan dat hij onder ede had gelogen over onoirbare contacten met advocaten. Chipshol werd door een vonnis van Westenberg in 1996 grotendeels uitgeschakeld als private concurrent van Schiphol Real Estate. In de aangifte wordt gesteld dat Westenberg zich schuldig maakte aan ‘ongekende machinaties en intimidatie om zijn uitzonderlijk partijdige optreden te maskeren’.

Chipshol zegt door Westenberg vanaf 1994 op een ongehoorde wijze te zijn benadeeld. Met als dieptepunt een omstreden pas 4 jaar later door het Hof vernietigd vonnis d.d. 3 mei 1996. Daardoor werd Chipshol jarenlang uitgeschakeld als gebiedsontwikkelaar in de Schiphol-regio en verloor het de controle over 450 van de 600 hectare grond die het bezat.

In de aangifte (hieronder integraal te downloaden) wordt benadrukt dat Westenberg gedurende een ruime periode herhaaldelijk onder ede ontkende dat hij met advocaten belde. Hij was daarover gaan procederen tegen advocaat Hugo Smit omdat zijn eer en goede naam zou zijn aangetast. Het Hof in Den Haag achtte onlangs echter bewezen dat hij wél heeft gebeld. Westenberg koos vervolgens ijlings voor royement van zijn procedure en een regeling. De rechtbank Den Haag stemde in met vervroegde pensionering en gaf hem 75 mille mee. In de aangifte worden ook andere onoirbare handelingen genoemd zoals het buiten de griffier om maken van een vals zittingsverslag en het op een ongepaste manier samenwerken met Stibbe-advocaat De Greve die tegenstanders van Jan Poot waaronder Schiphol vertegenwoordigt .

Chipshol-oprichter Jan Poot vindt dat de Officier van Justitie te Den Haag tot strafvervolging van Westenberg over moet gaan: “Hij behoort veroordeeld en gestraft te worden. Het gaat om een zeer ernstige zaak namelijk een hooggeplaatste rechter wiens stelselmatige machinaties van de rechtsstaat, de rechterlijke macht en uiteraard ook mijn bedrijf enorme schade heeft berokkend. Zo’n man beloon je niet met vervroegd pensioen en een bonus van 75 mille. Die ontsla je op staande voet en vervolg je. Een gewone burger kan voor meineed 6 jaar de gevangenis ingaan. ”

Binnenkort verschijnt het boek ‘Doodzonde’ van Jan Poot waarin nadere onthullingen over de zaak Westenberg. Ook andere opmerkelijke gebeurtenissen zoals de nooit opgehelderde vervanging van drie Haarlemse rechters in de schadeprocedure tegen Schiphol komen aan bod.

Over het dossier Westenberg is alles te lezen op de website www.rechterwestenberg.com

 Aangifte t.z.v. van meineed en valsheid in geschrifte

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »