Staat verliest claimgevecht Chipshol

Persbericht geplaatst door EZPress® in Algemeen op 05 november 2009
Persbericht.nu, 5 november 2009 Origineel

SCHIPHOL-RIJK (EZPress) – Het conflict tussen gebiedsontwikkelaar Chipshol en de Staat schaadt de reputatie van Nederland. De Staat zal bij schadeclaims door Chipshol verliezen en internationale investeerders zien af van miljardeninvesteringen in een airport city bij Schiphol. Dat staat in een vertrouwelijke presentatie van prof.dr. Annemieke Roobeek aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het stuk wordt geciteerd in het boek Doodzonde van Chipshol-oprichter Jan Poot. In deze uitgave geeft Poot aan welke doodzonden tegen de rechtsstaat de Staat pleegde in de strijd tegen zijn bedrijf.

Chipshol wordt als grootste private gebiedsontwikkelaar in de Schiphol-regio tegengewerkt door de Staat en haar staatsbedrijf Schiphol en is daardoor in tientallen juridische procedures verzeild geraakt. In Doodzonde (oplage 10.000 stuks) beschrijft Jan Poot wat hem persoonlijk en zijn bedrijf is overkomen. Zoals de nooit opgehelderde vervanging van drie rechters in Haarlem en recent het gedwongen vertrek van vice-president Westenberg van de Haagse rechtbank. Chipshol werd door een kort gedingvonnis van Westenberg in 1996 uitgeschakeld als private concurrent van Schiphol Real Estate. Onlangs kwam door een arrest van het Hof te Den Haag vast te staan dat Westenberg herhaaldelijk onder ede heeft gelogen over onoorbare en intimiderende contacten met Chipshol-advocaten.

Hoofdrolspeler in het gevecht tegen Chipshol is behalve Schiphol het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Uit een vertrouwelijk stuk dat Chipshol in handen heeft blijkt dat minister Eurlings door Annemieke Roobeek (hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement Nyenrode Business Universiteit) is geadviseerd het conflict met Chipshol snel op te lossen. In haar presentatie(`Een elegante uitweg voor een slopend conflict) stelt Roobeek dat internationale investeringspartijen miljarden euro`s willen investeren in een duurzame airport city bij Schiphol. Maar die hebben geen zin in een `wespennest waarin een juridisch steekspel overheerst en waar reputatieschade voor hen dreigt.` De te verwachten `zeer grote claims` van Chipshol zijn `een molensteen` en door de Staat `niet te winnen`. Een regeling met Chipshol maakt volgens Roobeek de weg vrij voor de al 20 jaar geleden door Jan Poot bepleite ontwikkeling van een airportcity. Roobeek spreekt van `een high priority internationaal mega-project met een enorme uitstraling voor Nederland` dat kan uitgroeien tot `een toonbeeld van duurzaamheid in het logistieke hart van de West-Europese economie`.

Jan Poot (85) schreef eerder de boeken Grondoorlog en Final Call. Hij draagt Doodzonde op aan de Koningin: “In haar naam wordt recht gesproken. Omdat ik grote bedenkingen heb bij de manier waarop dat in onze en helaas ook andere zaken is gebeurd, leek het mij onontkoombaar het boek aan Hare Majesteit op te dragen.” In het boek komen ook vooraanstaande juristen als de emeritus hoogleraren Ophof en Slagter en de advocaten Pasman en Zegveld aan het woord. Zij tonen zich zeer kritisch over de gang van zaken rond de Haarlemse rechterswissel en het vertrek van rechter Westenberg en menen dat snel opening van zaken dient te worden gegeven.

//Einde bericht

Bron: Chipshol Group

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Lees meer: http://www.persbericht.nu/staat-verliest-claimgevecht-chipshol/#ixzz1PkZgOnN0

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »