Hoge Raad wijst de rechtbank Utrecht aan voor de eventuele vervolging en berechting van mr. J.W. Westenberg

Schipholwanbeleid, 11 november 2009 Origineel

De hoofdofficier van justitie in Den Haag heeft bij de Hoge Raad een verzoek ingediend om een ander gerecht dan de rechtbank Den Haag aan te wijzen voor de eventuele vervolging en berechting van de 'liegende' rechter mr. J.W. Westenberg. Dit verzoek berust op artikel 510 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Dat meldt de Hoge Raad der Nederlanden op 11 november 2009. De strekking van deze procedure is te waarborgen dat een rechterlijk ambtenaar, die wordt verdacht van een strafbaar feit, zal worden vervolgd door een ander gerecht dan waar hij werkzaam is, om de schijn van bevoordeling of benadeling te vermijden

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates