Aangifte Poot tegen rechter wordt behandeld

Haarlems Dagblad , 13 november 2009

Den Haag  - Het openbaar ministerie in Utrecht gaat zich buigen over de aangifte van ondernemer Jan Poot tegen rechter Hans Westenberg. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Volgens de oprichter van gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft Westenberg zich schuldig gemaakt aan meineed en valsheid in geschrifte. Poot stelt dat de rechter partijdig was in het voordeel van Schiphol, waardoor hij als vastgoedconcurrent ernstig werd benadeeld.

De 64-jarige Westenberg, vice-president van de rechtbank Den Haag, ging onlangs met vervroegd pensioen. Daarmee moest volgens de rechtbank een discussie over zijn functioneren worden voorkomen.

In de aangifte stelt Poot dat de rechter zich schuldig maakte aan 'ongekende machinaties en intimidatie om zijn uitzonderlijk partijdige optreden te maskeren'. De valsheid in geschrifte heeft volgens Poot betrekking op het buiten de griffier om maken van een vals zittingsverslag.

Westenberg behandelde in de jaren negentig een aantal rechtszaken die negatief uitpakten voor Chipshol. Volgens Poot verloor Chipshol de controle over 450 van de 600 hectare grond na een conflict met een vennoot.

Als behandelend rechter zou Westenberg destijds uitvoerig contact hebben opgenomen met advocaten, wat niet geoorloofd is. Westenberg ontkende dit onder ede, maar het gerechtshof in Den Haag achtte onlangs bewezen dat hij wel degelijk telefoongesprekken heeft gevoerd.

Westenberg kreeg bij zijn vertrek volgens Poot 75.000 euro mee. Het VVD-Kamerlid Fred Teeven heeft hierover vragen gesteld aan minister Hirsch Ballin.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates