Chipshol wil Kalbfleisch horen over contacten met rechter Westenberg

Schipholwanbeleid.nl, 14 december 2009 Origineel

14-12-2009 - Gebiedsontwikkelaar Chipshol wil mr. P. Kalbfleisch, voormalig vice-president van de Rechtbank Den Haag en thans directeur van de NMA, onder ede horen over zijn contacten met de in opspraak geraakte Haagse rechter Westenberg. Onlangs kwam door een arrest van het Hof vast te staan dat Westenberg herhaaldelijk gelogen heeft over onoorbare contacten die hij onderhield met advocaten. Chipshol werd door een omstreden kort gedingvonnis van Westenberg in 1996 uitgeschakeld als private concurrent van Schiphol Real Estate. De gebiedsontwikkelaar wil weten welke rol Kalbfleisch daarbij als coördinerend vice-president van de Rechtbank Den Haag speelde. Behalve Kalbfleisch wil Chipshol o.a. voormalig persrechter Numann en de voor Schiphol optredende Stibbe-advocaten Koeman en De Greve horen.

Chipshol zegt door Westenberg vanaf 1994 op een ongehoorde wijze benadeeld te zijn met als dieptepunt zijn omstreden en later door het Hof vernietigde vonnis van 3 mei 1996. Daardoor werd Chipshol niet alleen jarenlang uitgeschakeld als gebiedsontwikkelaar in de Schiphol-regio, maar verloor het ook de controle over 450 van de 600 hectare grond die het bezat. Westenbergs functioneren is altijd door Chipshol ter discussie gesteld, mede omdat hij voorafgaand aan zittingen met advocaten belde. Westenberg heeft dat altijd ontkend. Het Hof in Den Haag achtte onlangs bewezen dat hij wél heeft gebeld. De rechtbank Den Haag besloot daarna ijlings Westenberg vervroegd te pensioneren en gaf hem € 75 mille mee. Oprichter jan Poot van Chipshol heeft inmiddels aangifte wegens meineed tegen Westenberg gedaan.

In een getuigenverhoor wil Chipshol achterhalen of Westenberg op eigen houtje handelde of werd aangestuurd door het (toenmalige) bestuur van de Haagse rechtbank. Dit mede naar aanleiding van een anonieme brief die het bedrijf in 2007 ontving. Daarin wordt gesteld dat de toenmalige vice-president Kalbfleisch bevriend was met de wederpartij van Chipshol en deze ter wille is geweest door Westenberg op de Chipshol-procedures te zetten. Kalbfleisch heeft niet gereageerd op vragen die Chipshol hem hierover stelde.

Aanleiding voor het getuigenverhoor is tevens dat vast is komen te staan dat Westenberg nauwe contacten onderhoudt met Stibbe-advocaat De Greve, die raadsman van Schiphol is. De luchthaven werd wegens een onterecht bouwverbod tegen Chipshol in 2005 door de Haarlemse rechtbank veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Chipshol. Na een nooit opgehelderde wissel van drie rechters in deze zaak kwam Schiphol er opmerkelijk goed van af.

Volgens Chipshol-advocaat Matthijs Kaaks is het getuigenverhoor o.a. bedoeld om te onderzoeken of de rechtsgang door de Staat c.q. het staatsbedrijf Schiphol is beïnvloed of gemanipuleerd. Directeur Peter Poot zegt daarover: “Ik verwijs naar België waar de Staat in de Fortis-zaak probeerde de rechtsgang te beïnvloeden door rechters onder druk te zetten. Ook is daar geprobeerd om rechters te wisselen. Hoe is het mogelijk dat in Nederland een rechter die aantoonbaar heeft gelogen, onze advocaat intimideerde en een ongehoord partijdig vonnis wees niet wordt gestraft maar juist beloond met een vervroegd pensioen en 75 mille? Blijft een straf achterwege omdat hij te veel weet?”

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »