Onderzoek meineed Haagse ex-rechter (Chipshol-zaak)

Ned. Juridisch Dagblad, 10 februari 2010 Origineel

Van een onzer redacteuren NJD (c)
woensdag, 10 februari 2010

OM Utrecht - Naar aanleiding van een aangifte van meineeden valsheid in geschrifte tegen een gewezen lid van derechtelijke macht, is de Rijksrecherche een onderzoek gestart in opdracht van de Hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Utrecht.

In oktober 2009 werd deze aangifte gedaan in Den Haag. Met het oog op de onpartijdigheid van de rechtspleging, is de Hoge Raad verzocht een ander parket aan te wijzen om de aangifte in behandeling te nemen.

De Hoge Raad heeft hiervoor het arrondissementsparket Utrecht aangewezen waarna de aangifte is doorgestuurd. De officier van justitie heeft na bestudering van de aangifte besloten dat er onderzoek moet worden gedaan naar mogelijke strafbare feiten. Het onderzoek zal geruime tijd in beslag nemen.

De direct betrokkenen zijn hierover geïnformeerd. 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates