Onderzoek meineed Haagse ex-rechter

Gepubliceerd: 10 februari 2010 13:33 | Gewijzigd: 10 februari 2010 13:33
Door een onzer redacteuren

NRC, 10 februari 2010 Origineel

Rotterdam, 10 febr. De Rijksrecherche gaat onderzoeken of een oud-vicepresident van de rechtbank in Den Haag zich schuldig heeft gemaakt aan meineed.

  

Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren bekendgemaakt. Tegen de rechter is in oktober aangifte gedaan van het plegen van meineed in de nasleep van de zogenoemde Chipshol-zaak.

De oud-vicepresident heeft verklaard dat hij niet heeft gebeld met advocaten in de Chipshol-zaak. Hij had die zaak indertijd onder zich. Later nuanceerde hij die ontkenning. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in juni vorig jaar dat vaststaat dat twee inhoudelijke telefoongesprekken hebben plaatsgevonden.

Na deze uitspraak is de rechter in oktober vorig jaar met vervroegd pensioen gegaan. De rechtbank verklaarde toen dat dit „in goed overleg” was gebeurd „om discussie over zijn functioneren te voorkomen”.

Projectontwikkelaar Chipshol is al decennia in een juridische strijd verwikkeld met Schiphol over de ontwikkeling van grond bij de luchthaven. Het hof oordeelde dat „het voeren van telefoongesprekken [...] risico’s mee[brengt] voor onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter”.

De uitspraak van het hof was een gevolg van een procedure die de rechter zelf had aangespannen tegen advocaat H.J. Smit. Hij had in het boek Topadvocatuur van Micha Kat gezegd dat „uitvoerig” telefonisch contact was geweest tussen de advocaten en de rechter. De oud-vicepresident eiste een schadevergoeding en dat de uitlatingen van Smit als onrechtmatig bestempeld werden. De rechtbank in Rotterdam wees deze vordering op 23 januari 2008 toe, maar advocaat Smit ging in hoger beroep met de tussenuitspraak van 23 juni als gevolg, waarin bewezen is verklaard dat er twee telefoontjes waren

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates