Nieuwe rechtszaak om schade-eis Chipshol

nu.nl, 19 februari 2010 Origineel

Laatste update:  19 februari 2010 14:49 info

DEN HAAG - Luchthaven Schiphol en projectontwikkelaar Chipshol moeten opnieuw naar de rechter in het kader van de jarenlange juridische strijd om het zogenoemde Groenenbergterrein bij de luchthaven, waar Chipshol bouwplannen had.

De Hoge Raad heeft vrijdag bepaald dat het gerechtshof in Amsterdam de zaak opnieuw moet bekijken. Chipshol eist tientallen miljoenen euro's van de luchthaven.

De rechtbank Haarlem veroordeelde Schiphol in 2008 tot een schadevergoeding van 16 miljoen euro, omdat Chipshol door een bouwverbod haar bouwplannen vlakbij de luchthaven niet kon realiseren. Chipshol wilde bedrijfspanden en kantoorgebouwen op het Groenenbergterrein zetten.

Schiphol vreesde voor de veiligheid als de plannen zouden doorgaan en vroeg de staatssecretaris van Verkeer de bouwmogelijkheden te beperken.

Die legde toen een bouwverbod op. Chipshol stelde door het verbod schade te hebben geleden en vorderde bij de rechtbank een schadeloosstelling van 97,2 miljoen euro.

Gegrond

De Hoge Raad oordeelt nu dat het vonnis van de rechtbank niet in stand kan blijven, omdat klachten van beide partijen over de omvang van de schade gegrond zijn.

Het hof in Amsterdam moet van de raad kijken naar de schade die Chipshol heeft geleden doordat Schiphol beslag legde op de grond.

Daarnaast moet het hof uitzoeken wat de gevolgen zijn van eventuele waardevermeerdering van de grond door de opheffing van datzelfde bouwverbod voor de uiteindelijke schadevergoeding.

Verbijsterd

Directeur Peter Poot van Chipshol is ''verbijsterd, maar niet verbaasd'' over het arrest. ''De zaak stinkt aan alle kanten'', aldus Poot, die bewijs ziet van de belangenverstrengeling waarvan Chipshol volgens hem al jaren slachtoffer is.

Hij verwijst naar onderzoek van de rijksrecherche naar onder meer meineed en belangenverstrengeling van ex-rechter Westenberg. Deze rechter heeft de afgelopen jaren de zaak-Chipshol behandeld. Volgens Poot gaat de verstrengeling tot aan de Hoge Raad.

Vermindering

Schiphol denkt dat het gerechtshof tot een aanzienlijke vermindering van de schadevergoeding kan komen.

Zeker nu de Hoge Raad zegt dat rekening moet worden gehouden met eigen schuld van Chipshol, door het niet tijdig aanvragen van nieuwe bouwvergunningen, en met vergoedingen die Chipshol al van de provincie en de gemeente Haarlemmermeer heeft gekregen, aldus Schiphol.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »