Hoge Raad verwijst Chipshol-zaak terug naar hof

19 februari 2010, 14:55 uur | FD.nl

Het hof moet zich opnieuw buigen over de schadevergoeding die eigenaar van bedrijventerrein Chipshol eist van luchthaven Schiphol. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.

Beide partijen hadden beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Haarlem vorig jaar. Schiphol werd toen veroordeeld tot het betalen van € 16 mln schadevergoeding, omdat Chipshol door een bouwverbod haar bouwplannen in de nabijheid van de luchthaven niet kon realiseren.

Chipshol had in 2002 een vergunning aangevraagd voor de bouw van bedrijfspanden en kantoorgebouwen op het terrein. Schiphol vreesde veiligheidsproblemen als de plannen doorgang zouden vinden en vroeg de staatssecretaris van Verkeer de bouwmogelijkheden te beperken. Die legde toen een bouwverbod op, dat later overigens weer is opgeheven. Chipshol stelde door het bouwverbod schade te hebben geleden en vorderde bij de rechtbank een schadeloosstelling van € 97,2 mln.

Chipsol is ´verbijsterd´

De Hoge Raad oordeelt nu dat het vonnis van de rechtbank niet in stand kan blijven omdat verschillende klachten van beide partijen over de omvang van de schade gegrond zijn. Het hof zal onder meer moeten bepalen of bepaalde posten die Chipshol als schade opvoert, alsnog vergoed moeten worden en wat de waardevermeerdering van de grond na de opheffing van het bouwverbod betekent voor het door Schiphol te betalen schadebedrag.

Directeur Peter Poot van Chipshol is 'verbijsterd, maar niet verbaasd' over het arrest. 'De zaak stinkt aan alle kanten', aldus Poot, die bewijs ziet van de belangenverstrengeling waarvan Chipshol volgens hem al jaren  slachtoffer is. Hij verwijst naar onderzoek van de rijksrecherche naar onder meer meineed en belangenverstrengeling van ex-rechter Westenberg. Deze rechter heeft de afgelopen jaren de zaak-Chipshol behandeld. Volgens Poot gaat de verstrengeling tot aan de Hoge Raad. 

Schiphol rekent op lagere schadevergoeding

Schiphol denkt dat het gerechtshof tot een aanzienlijke vermindering van de schadevergoeding kan komen. Zeker nu de Hoge Raad zegt dat rekening moet worden gehouden met eigen schuld van Chipshol, door het niet tijdig aanvragen van nieuwe bouwvergunningen, en met vergoedingen die Chipshol al van de provincie en de gemeente Haarlemmermeer heeft gekregen, aldus Schiphol.

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates