Advocaat Hugo Smit claimt 2,7 miljoen euro
Weblog Radio 1 Journaal - 1 november 2010

1 november 2010
Opnieuw komt deze week de rechterlijke macht ter discussie te staan. Want vanaf donderdag moeten vijf rechters onder ede getuigen over hun mogelijke betrokkenheid bij de zaak Westenberg. Westenberg staat bekend als de liegende rechter. Tegen hem loopt een strafrechtelijk onderzoek door de rijksrecherche wegens meineed, valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie. En nieuw is dat de advocaat Hugo Smit een schade claimt bij onder andere Westenberg: een bedrag van 2,7 miljoen euro.

De voormalige Haagse rechter Westenberg krijgt nog steeds rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtspraak. Maart dit jaar zei de voorzitter van de Raad zijn steun aan Westenberg op nadat was gebleken dat hij de Raad keer op keer buiten spel zette, maar wel bleef procederen op kosten van de Raad. Als gevolg van die juridische procedures is de vice-president van de Haagse rechtbank met vervroegd pensioen gegaan “om discussie over het functioneren van de rechter Westenberg te voorkomen”, aldus de Raad voor de Rechtspraak. Vanwege deze kwestie doet de rijksrecherche strafrechtelijk onderzoek naar Westenberg wegens meineed, valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie.

Westenberg staat bekend als “de liegende rechter” omdat hij ontkent als rechter te hebben gebeld met advocaten in een zaak die hij onder zich had, terwijl hij dit aantoonbaar wel heeft gedaan.  Vanaf deze week staan Westenberg en 4 andere (ex-)rechters voor de rechter om onder ede gehoord te worden over hun rol in de Zaak Westenberg.

Ook in een andere zaak moet Westenberg zich binnenkort verweren. Want de advocaat Hugo Smit op wie Westenberg de afgelopen jaren via rechtszaken zijn pijlen richtte is nu een civiele procedure begonnen waarin hij een schadevergoeding eist van Westenberg, de Raad voor de Rechtspraak en de Landsadvocaat. Smit zegt schade te hebben geleden omdat Westenberg “tegen beter weten in” via deze rechtszaken probeerde aan te tonen dat niet hij maar advocaat Smit loog over het telefonische contact. Hugo Smit is vanwege de rechtszaak die Westenberg tegen hem aanspande gedwongen op te stappen bij het advocatenkantoor waar hij werkzaam was. Dat kantoor kon zich de reputatieschade die Smit (achteraf ten onrechte) door Westenberg opliep, niet permitteren. Het schadebedrag dat Smit nu claimt bedraagt 2,7 miljoen euro, onder meer vanwege inkomensderving door zijn gedwongen vertrek, rechtsbijstandkosten en omzetverlies.

westenberg
Uit telefonisch contact met Westenberg en de Raad voor de Rechtspraak is gebleken dat de Raad de kosten betaalt van de topadvocaat die door Westenberg is ingehuurd om hem bij te staan in de rechtsgang over de schadeclaim van Hugo Smit.  De Raad voor de Rechtspraak komt Westenberg opnieuw tegemoet in de kosten omdat deze juridische procedure voortvloeit uit de rechtszaken die de Raad eerder ook al bekostigde. “De Raad komt op voor de aanspraken van Westenberg voor zover die in verband staan met zijn rechtsprekende functie”, aldus de Raad voor de Rechtspraak. Het getuigt volgens de Raad van goed werkgeverschap dat “de bescherming van de werknemer in dit geval ook doorloopt tot na zijn vervroegde pensioen”.

Schriftelijk contact met de Raad toont aan dat deze geen limiet heeft gesteld aan de kosten die Westenberg mag maken. Ook is Westenberg vrij geweest in zijn keuze van de advocaat die hem bijstaat. Er zijn tussen de Raad en Westenberg geen afspraken gemaakt over de tarieven die deze topadvocaat mag declareren. De advocaat is Arnold Croiset van Uchelen, tevens advocaat van koningin Beatrix. De eerdere rechtszaken die door Westenberg zijn aangespannen hebben de Raad 108.000 euro gekost. Ook heeft Westenberg 75.000 euro pensioencompensatie gekregen.

De Raad voor de Rechtspraak meldt verder dat Westenberg door zijn advocaat ook wordt bijgestaan in een andere zaak. Westenberg wordt namelijk als getuige onder ede gehoord over zijn rol als rechter in de zogeheten Chipsholzaak. De advocaat van Westenberg helpt hem bij de voorbereiding van dat verhoor. “Aangezien de verklaringen die hij daar onder ede doet gebruikt kunnen worden in de zaak van Hugo Smit, en beide zaken voor ons een verband hebben, mag Westenberg ook deze kosten declareren”, aldus de toelichting van de Raad.

Eerder zette een meerderheid van de Tweede Kamer vraagtekens bij de rechtsbijstand van de Raad aan Westenberg. Ton Heerts van de PvdA zei in maart 2010:  “Voortaan moet vooraf worden afgesproken dat het geld kan worden teruggevorderd als een rechter ten onrechte is gaan procederen”. De Kamer vond toen ook dat rechters geen recht hebben op betere voorzieningen dan gewone burgers.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates