Data getuigenverhoor in zaak Chipshol

1 november 2010

De rechter-commissaris in Utrecht start deze week met het horen van een aantal getuigen in een zogenaamd voorlopig getuigenverhoor, dat verzocht is door onder meer Chipshol. Het eerste verhoor is aanstaande donderdag.

Een voorlopig getuigenverhoor is een getuigenverhoor in een civiele procedure. Een partij die wil inschatten of  hij in een eventuele bodemprocedure iets kan bewijzen of die wil voorkomen dat bewijs verloren gaat, kan de rechter verzoeken om getuigen te horen op een openbare zitting. Er is in deze procedure geen sprake van een eiser of gedaagde en de rechter geeft geen beslissing over de vraag wie er gelijk heeft in de bodemprocedure. (De bodemprocedure is de inhoudelijke rechtszaak, waarin partijen met al hun argumenten strijden om de vraag wie er gelijk heeft.)

De verzoekers in deze procedure (onder meer Chipshol) vermoeden dat een voormalige rechter, mr. Westenberg, partijdig is geweest. Volgens de verzoekers zou Westenberg zich bij de behandeling van een aantal zaken waarin Chipshol verwikkeld was hebben laten leiden door de belangen van een tegenpartij in die procedures. Zij vermoeden dat de rechter hen destijds welbewust heeft benadeeld.

De verzoekers willen door het getuigenverhoor onderzoek doen naar de belangenverstrengeling die zij vermoeden en de gang van zaken bij de toedeling. Zij willen onderzoeken in hoeverre bij de toedeling van de zaken aan mr. Westenberg en zijn behandeling van die zaken rekening is gehouden met de belangen van hun vroegere tegenpartij. Het optreden van de rechter was volgens de verzoekers onrechtmatig en zij houden de staat aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

Zij hebben daarom de rechtbank verzocht een voorlopig getuigenverhoor te mogen houden. De rechtbank heeft dat verzoek toegewezen: vijf (ex-)rechters en twee advocaten worden de komende periode verhoord. Het verhoor van mr. Westenberg is aanstaande donderdag 4 november. Verder staan (onder voorbehoud) verhoren gepland op:

Donderdag 4 november
Vrijdag 5 november
Dinsdag 9 november
Woensdag 10 november
Maandag 22 november
Woensdag 24 november

Aanvang iedere dag om 09.00 uur.

Zie ook het overzicht van veelgestelde vragenBron: Rechtbank Utrecht
Datum actualiteit: 1 november 2010

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates