Zaak Chipshol: snapt u het nog?

Luchtfoto van Schiphol. © ANP

De Volkskrant, 4 november 2010 Origineel

UTRECHT - Het is zeer bijzonder in het Nederlands recht. Vandaag worden vijf (ex)-rechters door een rechter verhoord. Het gaat onder andere om Hans Westenberg. Hij is nu met vervroegd pensioen, maar hij was de rechter in diverse Chipshol-zaken.

Chipshol is een bedrijf dat allerlei onroerend goed rondom luchthaven Schiphol wil ontwikkelen.

Volgens de baas van Chipshol, Jan Poot, heeft Westenberg zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling en partijdigheid. Hierdoor zou rechter Westenberg vonnissen hebben geveld die nadelig waren voor Chipshol.

Chipshol?
De naam is eigenlijk nog het makkelijkst in de hele zaak. Chipshol is een combinatie van Schiphol en 'high-tech' chips. Jan Poot richtte het bedrijf op. Vanaf 1986 verwierf Chipshol zo'n 600 hectare grond rondom de luchthaven. Daarop moest allerlei onroerend goed verrijzen.

Jan Poot ging voor de langetermijnrendementen. Zijn zakenpartners, waaronder Harry van Andel, zagen dit anders. Zij wilden de grond snel doorverkopen. Er kwam ruzie. De rechter moest er aan te pas komen om te oordelen wie mocht bepalen of de grond wel of niet in de verkoop ging.

Dan komt Hans Westenberg in beeld. Westenberg was de rechter in een groot deel van deze zaak. Jan Poot stelt dat hij dit in zijn nadeel deed. Dat betekende dat er in 1996 veel grond verkocht mocht worden. Enkele jaren later vernietigde een hogere rechter dit besluit. Toen was er al driehonderd hectare verkocht.

Waarom belangenverstrengeling?
Als rechter moet je boven de partijen staan en onpartijdig zijn. Een anonieme brief die Chipshol-baas Jan Poot in 2007 ontving, suggereerde dat dit in de Chipshol-zaak niet het geval was. De auteur stelde dat Westenberg door zijn goede vriend én rechter Pieter Kalbfleisch was gevraagd de zaak te behandelen.

Kalbfleisch was  coördinerend vice-president van de rechtbank Den Haag. Nu is hij bestuursvoorzitter van de NMa, de Nederlandse mededingingsautoriteit.

Deze Kalbfleisch was weer bevriend met Harry van Andel, de vroegere zakenpartner van Jan Poot. Deze twee heren vochten hun ruzie om Chipshol in de rechtszaal uit. Daarom vroeg Van Andel aan Kalbfleisch of hij hem kon helpen. Kalbfleisch zou Westenberg daarop benaderd hebben. Belangenverstrengeling dus. Westenberg ontkent dit ten zeerste.

Verjaardag
Westenberg stelde vandaag tijdens de zitting dat hij een keer op de verjaardag van zijn oud-collega Pieter Kalbfleisch geweest, verder kwamen ze niet bij elkaar over de vloer.

Op de vraag van Chipshol of Westenberg door Kalbfleisch of andere Haagse rechters is benaderd over de zaak tussen Chipshol en Landinvest, antwoordde de voormalig rechter ontkennend. 'Als ik op zo'n manier door een collega zou zijn benaderd zou er een aantekening in zijn personeelsdossier zijn gemaakt. En dat is niet gebeurd', aldus Westenberg.
 
Chipshol stelt door een uitspraak van Westenberg in de jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt. Het vonnis werd in 2000 ongedaan gemaakt, maar de schade is volgens het bedrijf onherstelbaar. Het bedrijf vindt dat Westenberg in het proces partijdig is geweest en zich heeft laten leiden door de belangen van de tegenpartij. Chipshol wil een schadeprocedure starten tegen Westenberg en de Staat, en hoopt daarvoor met het getuigenverhoor munitie te verzamelen


Chipshol wil verder een schadeprocedure starten tegen Westenberg en de Staat. Met de getuigenverhoren hoopt het bedrijf daarvoor munitie te verzamelen. Behalve Westenberg worden ook onder anderen de (voormalig) rechters Pieter Kalbfleisch, Ernst Numann en Bert van Delden ondervraagd.

De rechtbank heeft de verhoren toegestaan, omdat 'op voorhand niet kan worden uitgesloten dat een vordering jegens de staat kans van slagen heeft'. Poot krijgt de kans om bewijs te vergaren voor zijn beschuldiging.

En dan was er ook nog een telefoontje?
Dat klopt. Advocaat Hugo Smit deen enkele uitspraken in  een boek uit 2004. Hierin stelde hij dat Westenberg ten tijde van de Chipshol-zaak hem had opgebeld om over de zaak te praten. Een doodzonde in rechterlijk land. Westenberg ontkende en begon een procedure wegens smaad tegen Smit.

In een tussenarrest bepaalde het gerechtshof van Den Haag echter dat dit wel is gebeurd, terwijl Westenberg dit onder ede bleef ontkennen. Westenberg ging daarop met vervroegd pensioen.

Aangifte
Jan Poot deed samen met zijn zoon en opvolger Peter Poot aangifte wegens meineed. De rechter heeft volgens hem een foutief verslag geschreven van zittingen met advocaat Smit. De rijksrecherche startte een onderzoek, dat nog loopt. Deze zaak staat los van de zaak van vandaag.

Deze rechtzaak is niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste over Chipshol.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates