'President kan rechter niet van zaak halen'

NU.nl, 10 november 2010 Origineel

Laatste update:  10 november 2010 14:42

UTRECHT – Een president van een rechtbank heeft niet de bevoegdheid een rechter van een zaak te halen. Dat zei Bert van Delden, voormalig president van de rechtbank in Den Haag, woensdag tijdens zijn verhoor als getuige in de rechtbank in Utrecht.


Foto:  Thinkstock

Van Delden is op verzoek van projectontwikkelaar Chipshol verschenen voor de rechter-commissaris. Ook andere (voormalige) rechters worden gehoord.

Chipshol stelt door een uitspraak van rechter Hans Westenberg in de jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt. Het bedrijf vindt dat Westenberg, oud-vice-president bij de Haagse rechtbank, partijdig is geweest en zich heeft laten leiden door belangen van de tegenpartij.

Chipshol wil een schadeprocedure beginnen tegen Westenberg en de Staat, en hoopt met de getuigenverhoren meer feiten boven water te halen. Westenberg werd vorige week al gehoord.

Transparante procedure

Van Delden was destijds bekend met de klachten van Chipshol over de gang van zaken tijdens het proces dat werd voorgezeten door rechter Westenberg, zo stelde hij. Zo zou de advocaat van Chipshol Hugo Smit niet de afgesproken tijd hebben gekregen voor zijn pleidooi.

Volgens van Delden kan een rechtbankpresident een rechter niet van een zaak halen. Een partij kan als hij meent daarvoor gronden te hebben, een rechter wraken. "Een transparante procedure waarbij ook de wederpartij zijn mening kan geven", aldus Van Delden. 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »