Van Delden wilde Westenberg blokkeren

bert-van-delden

“Achteraf gezien had ik mijn intuïtie moeten volgen en de rechtszaken volmondig moeten blokkeren, de zaken die rechter Hans Westenberg aanspande tegen de advocaat Hugo Smit en de journalist Micha Kat”. Dat zei Bert van Delden vandaag als getuige in de Chipsholzaak. “Ik vond het altijd al een nonsense-zaak die de moeite van het procederen niet waard was”, aldus Van Delden. Maar hij liet zich overtuigen door de andere leden van de Raad voor de rechtspraak waar Van Delden toen voorzitter was. Uit het verhoor van vandaag bleek dat Van Delden vaker niet heeft ingegrepen terwijl er aanwijzingen waren die onderzoek rechtvaardigden.

Van Delden was van 1990 tot 2001 president van de rechtbank Den Haag. Daarna werd hij de eerste voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, het instituut dat feitelijk de werkgever is van alle rechters in Nederland. Van Delden was opgeroepen als getuige door de advocaten van Chipshol om te verklaren over zijn kennis van het optreden van rechter Hans Westenberg in de Chipsholzaak. Het vermoeden bestaat dat de Haagse rechter Westenberg partijdig is geweest omdat hij keer op keer nadelige vonnissen wees voor Chipshol.

kalbfleisch

Volgens een anonieme brief die een belangrijke rol speelt in het getuigenverhoor zou Westenberg door zijn collega Kalbfleisch naar voren zijn geschoven om de belangen van de tegenpartij van Chipshol te behartigen. Kalbfleisch zou die zaken niet kunnen doen omdat hij bevriend was en zakelijke belangen had met die tegenpartij, de gebroeders Van Andel. In het verhoor met Van Delden zei deze dat Westenberg, Kalbfleisch en Van Andel van die tegenpartij elkaar al kenden vanaf hun studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Eerder verklaarde Westenberg in zijn getuigenverhoor dat hij Kalbfleisch pas kent vanaf het moment dat hij in Haarlem als rechter werd geïnstalleerd “en hij mij daar toesprak.” Westenberg zei verder dat als hij “ook maar iets had gedaan tegen de regels  en Van Delden dat bij zijn onderzoek had gevonden, hij hier niet had gezeten. Dan had hij mij van de zaak afgehaald”. Volgens Westenberg is het mogelijk dat de president een rechter van een zaak verwijdert.

Van Delden weersprak dit in zijn verhoor. “Een president heeft die bevoegdheid niet. Ik zou ingrijpen ook niet stimuleren. Als een van de partijen twijfels heeft over de onafhankelijkheid een rechter dan is de wrakingsprocedure de geëigende weg om die rechter van de zaak te krijgen”, aldus Van Delden.

westenberg

Overigens heeft Van Delden geen onderzoek gedaan zoals Westenberg beweert. Van Delden heeft alleen Westenberg een keer aangesproken. Westenberg ontkende  ”glashard” dat hij als rechter een partijdige houding had. Van Delden deed geen verder onderzoek naar signalen die hij binnenkreeg per post. In die brieven schreven mensen die een zitting hadden bijgewoond in de Chipsholzaak dat Westenberg zich “ronduit onbeschoft gedroeg.” Dat was een zitting van een meervoudige kamer. Van Delden heeft zelfs niet bij de twee andere rechters geïnformeerd of er iets waar was van de aantijgingen.

De Chipsholzaak was volgens Westenberg bekend geworden bij andere rechters van de Haagse rechtbank door de manier waarop vader en zoon Poot van Chipshol zich gedroegen tijdens de zitting. “Dit had de Haagse rechtbank niet onberoerd gelaten”, aldus Westenberg. “Ik kan me daar niets van herinneren”, zei Van Delden vandaag in zijn verhoor. “Wat daar wel of niet op zitting is gebeurd heb ik niet geweten.” Wel was de naam Chipshol ook toen al bekend voor Van Delden. “Het is een knappe naam, dus die onthoud je.” Verder heeft Van Delden nooit met anderen inhoudelijk gepraat over de Chipsholzaaak. “Wel zal Chipshol best wel eens zijn gevallen in gesprekken.”

Tags: , , ,


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates