Advocaat kan zijn voorkeur geven aan bepaalde rechter

Anne de Groot

woensdag 10 november 2010, 19:50
update: zaterdag 04 juni 2011, 10:21

FD.nl, 10 november 2010 Origineel

Gebiedsontwikkelaar Chipshol onderzoekt via getuigenverhoren of rechter Westenberg in de jaren negentig partijdig was. Volgens de voormalige president van de rechtbank Den Haag, Bert van Delden, kunnen advocaten soms hun eigen rechter ‘kiezen’.

Advocaten mogen bij het aanbrengen van een zaak aan de rechtbank vragen een bepaalde rechter toe te wijzen, zonder dat de wederpartij daar iets van weet. Maar of dit ook gebeurde in de Chipsholzaak, kon hij niet met zekerheid te zeggen, zei Van Delden woensdag tijdens het getuigenverhoor in de Chipsholzaak.

Volgens de oud-rechter is het uiteindelijk wel de rechtbank die beslist welke rechter de zaak behandelt. Chipshol verhoort deze maand verschillende magistraten om zijn megaclaim tegen de Staat te onderbouwen. De Chipshol-affaire draait om de verkoop van gronden rond Schiphol halverwege de jaren negentig. Door een vonnis van toenmalig rechter Hans Westenberg verloor oprichter Jan Poot zeggenschap over Chipshol aan zijn inmiddels overleden zakenpartner Van Andel, die daarna een deel van de kostbare grond verkocht.

Poot verdenkt Westenberg ervan de behandeling van de zaak op zich te hebben genomen om Van Andel te bevoordelen, op verzoek van zijn oud-collega Pieter Kalbfleisch. Deze laatste, nu de baas van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, zou bevriend zijn geweest met Van Andel. Met de getuigenverhoren wil Chipshol aantonen dat Westenberg partijdig was en dat de procedures destijds doorgestoken kaart waren.

Geen antwoord op belangrijkste vraag

Van Delden zegt geen idee te hebben of er begin jaren negentig daadwerkelijk is gevraagd of rechter Westenberg de Chipsholzaak zou behandelen namens Van Andel. Daarmee moet Van Delden het antwoord op de belangrijkste vraag van Chipshol tijdens het getuigenverhoor schuldig blijven.

Ook de vragen naar de vriendschapsbanden tussen Westenberg, Kalbfleisch en Van Andel bleven onbeantwoord. ‘Ik heb daar geen idee van. Wel weet ik dat ze alle drie ongeveer tegelijkertijd aan de Vrije Universiteit hebben gestudeerd. Misschien kenden ze elkaar daar wel van?’

Verklaringen tegenstrijdig

Waar Van Delden wél een duidelijk antwoord op had, is de vraag of de klachten over de behandeling van de Chipshol-zaak zo sterk waren dat er ooit over is gedacht Westenberg van de zaak af te halen. ‘Nee. Daar over is nooit gesproken. Ik had ook helemaal niet de bevoegdheid om rechters van zaken te halen’, aldus Van Delden.

Met deze verklaring gaat Van Delden lijnrecht in tegen de verklaring van Westenberg vorige week. Die liet toen weten dat de klachten van Chipshol destijds niet zo ernstig waren, anders zou hij wel ‘door Van Delden van de zaak zijn afgehaald’.

Het verhoor gaat maandag 22 november verder met een oud-collega van Westenberg, rechter Van der Windt.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »