NOS Radio 22-11-10 Peter Poot Chipshol aan het woord

APS: Getuigenverhoor Chipshol naar vervangen Haarlemse rechters

Publicatietijd: 22/11/2010 07:01
Dit is een origineel persbericht.
Schiphol-Rijk, 22 november 2010-  Gebiedsontwikkelaar Chipshol mag van het Gerechtshof in Amsterdam een getuigenverhoor houden naar de vervanging eind 2006 van drie Haarlemse rechters in een Chipshol-procedure tegen Schiphol. Zij veroordeelden in 2005 Schiphol tot het betalen van een schadevergoeding aan de ontwikkelaar. Maar toen de rechters in 2007 de hoogte van de vergoeding zouden bepalen, werden zij abrupt  vervangen door nieuwe rechters. Die deden daarna diverse voor Chipshol nadelige uitspraken.  Eén van de te horen getuigen is de huidige president van de Haagse rechtbank, mr. F.C. Bakker. Hij was ten tijde van de omstreden vervanging president in Haarlem.

De rechters A.C. Monster, J.C.M. Montijn-Swinkels en W. Veldhuijzen van Zanten behandelden sinds 2003 een conflict tussen Chipshol en Schiphol over de bebouwing van het Groenenberg-terrein naast de Aalsmeerbaan. De luchthaven werd door hen wegens het jarenlang tegenwerken van de ontwikkeling van deze Chipshol-lokatie  veroordeeld tot het vergoeden van alle door Chipshol geleden schade. De ontwikkelaar claimde in 2002 circa 100 mln euro.

Vlak voor het slotpleidooi over de schade-omvang bleken de drie rechters plotseling te zijn vervangen. Drie nieuwe rechters onder leiding van de Haarlemse vice-president D.P. Ruitinga  bepaalden het schadebedrag op slechts 16 mln euro en boden Schiphol diverse juridische ontsnappingsroutes. Ook wees Ruitinga de schadeclaim van Chipshol tegen Luchtverkeersleiding Nederland af. Het Hof stelde Chipshol later alsnog in het gelijk.

Chipshol-directeur Peter Poot: "Toenmalig rechtbankpresident Bakker heeft  nooit een aanvaardbare verklaring voor de vervanging gegeven. Zijn stelling dat het een gangbare roulatie betrof is toraal ongeloofwaardig. Chipshol  wil weten wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld bij de rechtbank Haarlem." Het  verzoek tot getuigenverhoor werd eerder door de Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof  Den Haag afgewezen. De Hoge Raad was het daar niet mee eens en verwees de zaak door naar het gerechtshof Amsterdam. Dat besloot het verhoor alsnog toe te staan. Behalve voormalig president Bakker zal Chipshol rechter A.C. Monster (nu Financieel Ombudsman), zijn opvolger mr. D.P. Ruitinga en sectorvoorzitter mr. M.J. Smit horen.

Het is voor de tweede keer dat Chipshol rechters onder ede mag horen. In Utrecht vinden deze maand de verhoren plaats in de zaak Westenberg. Door een omstreden vonnis van deze inmiddels vervroegd gepensioneerde Haagse vice-president werd  Chipshol uitgeschakeld als vastgoedconcurrent van Schiphol Real Estate en verloor het de controle over 450 van de 600 hectare grond die het bezat.

Tijdens de verhoren in Utrecht stelde de voormalig president van de Haagse rechtbank mr. A.H. van Delden op vragen naar het wangedrag van Westenberg : "Een president of een sectorvoorzitter kan niet ingrijpen en een rechter van een zaak halen."  Chipshol wil weten hoe het mogelijk is dat de Haarlemse president Bakker wél ingreep en zelfs drie rechters van de zaak afhaalde. Bakker vertrok in 2007 uit  Haarlem  naar Den Haag waar hij president werd. In die functie handhaafde hij de  omstreden Westenberg. Toen diens positie onhoudbaar werd, stemde Bakker in met een vervroegde pensionering  en uitbetaling van 75.000 euro.

De Rijksrecherche verricht een onderzoek naar  Westenberg inzake ambtelijke corruptie, meineed, valsheid in geschrifte en onoorbare belangenverstrengeling. Op donderdag 16 december wordt Westenberg bij de rechbank Utrecht voor de tweede maal door Chipshol onder ede gehoord.  

 


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates