Rechter in te huren voor adviezen

Jessayan, H.
donderdag 25 november 2010, 00:00

FD.nl, 25 november 2010 Origineel

NMa-topman Kalbfleisch betaalde Westenberg als 'legal counsel'

Heiko Jessayan

Utrecht

Nederlandse rechters zijn - tegen betaling - in te huren voor juridisch advies. Die conclusie is af te leiden uit uitspraken van Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), tijdens een gerechtelijk getuigenverhoor woensdag in Utrecht.

Kalbfleisch huurde in 2005 de omstreden Haagse rechter Hans Westenberg in, 'op verzoek van de raad van bestuur van NMa', om advies uit te brengen. 'Hij (Westenberg) is daarvoor gehonoreerd', zei Kalbfleisch tijdens het verhoor.

'Ik heb Westenberg als legal counsel één keer gevraagd wat hij vond van een bepaalde uitspraak van het Haagse gerechtshof.' Volgens de NMa-topman werd dat advies ingewonnen 'in de marge van een aansprakelijkheidskwestie van de NMa'. Kalbfleisch ging verder niet in op het feit dat rechters zijn in te huren voor advies.

In een reactie laat de Raad voor de rechtspraak weten de affaire 'uitzonderlijk' te vinden. 'Het is niet gebruikelijk dat burgers rechters inhuren als adviseur', zegt de woordvoerder van de raad, die laat weten het advies van Westenberg aan Kalbfleisch nader te zullen onderzoeken. 'Wel kunnen rechters worden ingeschakeld voor arbitragezaken om bindend advies uit te brengen.'

Kalbfleisch werd voor een getuigenverhoor opgeroepen op verzoek van gebiedsontwikkelaar Chipshol, de belangrijkste concurrent van Schiphol op het gebied van vastgoedontwikkeling in de luchthavenregio. Chipshol wil van een reeks hooggeplaatsten uit de rechterlijke macht, ambtenarij en advocatuur weten wat hun betrokkenheid was in een zaak die ook bekend is komen te staan als die van de 'liegende rechter'.

Volgens vader Jan en zoon Peter Poot van Chipshol is hun bedrijf door een vonnis van de voormalige vicepresident van de Haagse rechtbank Westenberg benadeeld. Dat vonnis werd later vernietigd, maar intussen had Poots zakenpartner, de inmiddels verleden zakenman Harry van Andel, zich meester weten te maken van een groot aantal grondposities van Chipshol.

Kalbfleisch, die Westenberg al vanaf 1980 kent, was in de jaren negentig diens collega bij de rechtbank in Den Haag. De familie Poot vermoedt dat Kalbfleisch bevriend was met Van Andel en daarom invloed op Westenberg zou hebben uitgeoefend.

De NMa-topman verklaarde onder ede nooit met Westenberg over de Chipshol-zaak te hebben gesproken. 'Wij zijn goede collega's geweest, maar er was geen speciale vriendschap', zo zei Kalbfleisch. 'Ik ben één keer bij hem over de vloer geweest bij een housewarmingparty van zijn nieuwe huis in Den Haag en hij is een of twee keer bij mij geweest.'

Tijdens het verhoor kwam de rol van Kalbfleisch als commissaris van supermarktonderneming Vomar aan de orde. Vomar was aandeelhouder van Chipshol Forward en Kalbfleisch had Vomar, voordat hij rechter werd, jarenlang als advocaat bijgestaan. Als commissaris van Vomar bezocht Kalbfleisch zeker tweemaal - in 1992 en in 1994 - een aandeelhoudersvergadering van Chipshol. In die hoedanigheid riep hij Poot en Van Andel op hun conflict bij te leggen. 'Ik heb gezegd: makkers, staakt uw wild geraas', zei Kalbfleisch.

Voordat Vomar aandeelhouder werd, had Kalbfleisch een vergadering in Wassenaar thuis bij vastgoed- en vleesondernemer Eddy de Kroes over Chipshol. Daar waren ook Vomar-eigenaar Cees Zwanenburg en Harry van Andel bij.

Kalbfleisch ontkende enige betrokkenheid te hebben gehad bij het conflict tussen Poot en Van Andel. Wel gaf Kalbfleisch toe Van Andels broer, Jan Jonathan, te kennen als jaargenoot, studiegenoot en dispuutgenoot. Die broer woonde in een studentenhuis aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Harry van Andel woonde ook in de P.C. Hooftstraat, maar vertrok toen zijn broer er kwam wonen, zei de NMa-topman.

Volgens Kalbfleisch organiseren de dispuutgenoten vier keer per jaar een lunch. Kalbfleisch bezoekt die een of twee keer per jaar. Ook landsadvocaat en dispuutgenoot Hendrik Jan Boukema, die Westenberg verdedigde, is daar bij aanwezig, aldus Kalbfleisch.

Inhuren van rechter is volgens Raad voor de rechtspraak niet gebruikelijk en dus een onderzoek waard

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates