Advies rechter aan NMa had nooit gemogen

Trouw-Novum, 7 december 2010 Origineel

Oud-rechter Westenberg had de Nederlandse Mededingingsautoriteit in 2007 nooit een betaald juridisch advies mogen geven. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak.

(Novum) - Oud-rechter Hans Westenberg had de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in 2007 nooit een betaald juridisch advies mogen geven. Dat stellen de Raad voor de Rechtspraak en de rechtbank in Den Haag dinsdagmiddag.

Eerder liet de raad al weten dat het beroepsmatig juridisch advies geven voor rechters verboden is en het nu en dan optreden als bezoldigd juridisch adviseur ongewenst.

Dinsdag werd bekend dat Westenbergs advies betrekking had op een vonnis van de rechtbank in Den Haag van 7 februari 2007 in een zaak van de staat en Accell. Dit betekent dat Westenberg, destijds lid van de Haagse rechtbank, een vonnis van een collega-rechter van de Haagse rechtbank heeft beoordeeld. Dat is volgens de raad 'volstrekt in strijd met de toen en nu heersende taakopvatting binnen de rechtspraak en daarmee schadelijk voor het aanzien van de rechtspraak'.

Als Westenberg nog als rechter bij de rechtbank in Den Haag had gewerkt, had het advies mogelijk tot disciplinaire maatregel kunnen leiden. In oktober vorig jaar ging Westenberg, toen coördinerend vicepresident bij de rechtbank in Den Haag, met vervroegd pensioen. Zijn functioneren als rechter zou door de Chipshol-zaak ter discussie kunnen worden gesteld.

De Chipshol-zaak draait om een lap grond die het bedrijf Chipshol van Schiphol had gekocht. Sindsdien zou de projectontwikkelaar stelselmatig zijn tegengewerkt door onder meer Schiphol en de staat. Dat zou zijn gedaan uit vrees dat uitbreiding van Chipshol een eventuele groei van Schiphol dwarsboomt.

In mei 1996 kwam Westenberg met een vonnis dat in het nadeel van Chipshol uitviel. Chipshol vermoedt dat Westenberg partijdig was in de zaak en wil een schadevergoedingszaak starten tegen hem. Tijdens getuigenverhoren in de Chipsolzaak in november kwam het advies van Westenberg aan de NMa aan het licht.

Westenberg raakte daarnaast in opspraak toen advocaat Hugo Smit hem ervan beschuldigde dat hij had gebeld met de advocaten van Chipshol. Westenberg eiste een schadevergoeding vanwege die volgens hem onrechtmatige uitlating.

De rechtbank in Rotterdam gaf hem in 2008 gelijk, maar in een tussenarrest oordeelde het hof in Den Haag vorig jaar dat Westenberg inderdaad twee keer met de advocaten van Chipshol heeft gebeld. Hij kreeg daarom tijd om met tegenbewijs te komen. Zo ver kwam het niet. Westenberg liet de zaak in overleg met Smit beëindigen zonder dat het tot een uitspraak kwam.

 

 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates