Raad voor de Rechtspraak overweegt terugvorderen geld van Westenberg

Advocatie.nl, 7 december 2011 Origineel

De Raad voor de rechtspraak overweegt geld terug te vorderen van ex-rechter Westenberg. Dat meldt Radio 1 Journaal.

Westenberg liet zich betalen door de NMa voor een juridisch advies waarvoor hij werd ingehuurd. De RvdR liet eerder weten "absoluut niet blij te zijn" met de gang van zaken. Volgens de Raad is het niet de bedoeling dat rechters zich laten inhuren door burgers of instanties voor het geven van juridisch advies. "Dat is niet hoe het hoort," aldus een woordvoerder van de Raad. Volgens de Raad moet nu eerst bekeken worden hoe de regels in 2007 formeel waren. Afhankelijk daarvan zou het kunnen dat we het geld terugvorderen, aldus de woordevoerder van Raad voor de rechtspraak

De zaak kwam aan het licht tijdens een getuigenverhoor van Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de NMa. Uit de stukken, waar de NOS over beschikt, blijkt dat de NMa Westenberg in 2007 vroeg om advies uit te brengen in een zaak die diende bij het Haagse gerechtshof. De NMa wilde weten of het kansrijk was om een hoger beroep door te zetten. Westenberg werkte in die tijd als rechter bij de Haagse rechtbank. Hij liet zich betalen via het bedrijfje Antacc Management B.V. Het bedrijf is gevestigd op het privéadres van ex-rechter Hans Westenberg.

Update, uit het persbericht van de Raad voor de Rechtspraak: "Nu gebleken is dat het advies van mr. Westenberg aan de NMa betrekking had op en de beoordeling inhield van een vonnis van een collega-rechter in de Haagse rechtbank, stellen de Raad en de rechtbank vast dat het handelen van mr. Westenberg volstrekt in strijd was met de toen en nu heersende taakopvatting binnen de Rechtspraak en daarmee schadelijk voor het aanzien van de rechtspraak."

"Voor de Rechtbank zou het geven van dit advies zeker niet acceptabel zijn geweest als mr. Westenberg de leiding van de rechtbank tevoren had geraadpleegd. Het optreden van mr. Westenberg zou achteraf hebben geleid tot een onderzoek naar de mogelijkheid om hem een disciplinaire maatregel op te leggen, indien hij nog in dienst van de rechtbank zou zijn geweest."

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates