Westenberg:”onvriendelijke geste van de Rechtspraak”

Hans Westenberg
Door Jeroen de Jager

Voormalig vice-president bij de Haagse rechtbank Hans Westenberg weigert antwoord te geven op de vraag of hij in zijn functie als rechter vaker juridische adviezen heeft gegeven aan derden. “U heeft mij al voldoende last bezorgd”, zei Westenberg op de vraag of het is gebleven bij het advies dat hij in 2007 gaf aan de Nma.

Vanwege dat advies dat door de NOS is onthuld heeft de Raad voor de rechtspraak een persbericht geschreven waarin zij stelt dat “als Westenberg nog in dienst zou zijn geweest er een onderzoek zou zijn gestart naar mogelijke disciplinaire maatregelen”. Want het geven van dit soort juridische adviezen mag niet van de Raad voor de rechtspraak.

Ook de vrouw van Hans Westenberg, die directeur is van het bedrijfje dat zich bezighoudt met dit soort juridische adviezen, wilde geen nadere toelichting geven. Toen ik haar vroeg of zij als directeur weet of haar man – als werknemer van dat bedrijfje Antacc – meerdere van dit soort juridische adviezen heeft gegeven barstte zij uit in hoongelach. “Zoekt u dat maar lekker zelf uit”, zo luidde haar antwoord. Vervolgens greep  een advocaat in die in gezelschap van het echtpaar verkeerde en verzocht mij weg te gaan.

Ik ontmoet Westenberg in de wandelgangen van de rechtbank in Utrecht waar hij vandaag als getuige verhoord wordt in de Chipsholzaak. Als ik Westenberg op een later tijdstip opnieuw vraag naar de juridische adviezen die hij heeft gegeven en eraan toevoeg dat hij misschien geen antwoord wil geven omdat hij zichzelf daarmee zou kunnen belasten, zwijgt Westenberg. Wel zegt hij dat hij vindt dat de NOS eenzijdig bericht. De NOS heeft echter herhaaldelijk aan hem het aanbod gedaan om zijn kant van het verhaal te vertellen. Westenberg heeft daar geen gebruik van willen maken. Westenberg wil niet zeggen waarom hij vindt dat de NOS eenzijdig over deze zaak bericht. “Misschien dat ik mijn kant van het verhaal nog ooit aan u vertel”, aldus Hans Westenberg.

3 Uur later, tijdens de zitting waar hij onder ede staat, worden dezelfde vragen gesteld en meldt hij dat hij nooit andere betaalde, juridische adviezen heeft gegeven. Overigens vindt hij dat dit soort adviezen niet verboden is. “Zolang je er je beroep niet van maakt is het volgens de regels van 2007″, aldus de ex-rechter. Hij noemt het persbericht van de Raad voor de rechtspraak een “onvriendelijke geste”.


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates