Westenberg Hearings: de uitspraken op een rij

The Westenberg Hearings

Advocatie.nl, 22 december 2010 Origineel

Afgelopen donderdag was het laatste staartje van de Westenberg verhoren. Chipshol denkt genoeg munitie te hebben om een schadeclaimprocedure te starten. Hier de meest opmerkelijke verklaringen van de spelers op een rij: Westenberg, Pieter Kalbfleisch en Bert van Delden. Laatstgenoemde over het van een zaak halen van rechters: "Een president heeft die bevoegdheid naar mijn mening niet. Wraking is de aangewezen procedure daarvoor."


Hans Westenberg, voormalig vice-president Rechtbank Den Haag, beticht van bellen met advocaat Hugo Smit:
"Ik heb niet gebeld. Hoe weet ik dat zo stellig? Omdat ik zeker weet dat ik niet gebeld heb. Mijn secretaresse heeft gebeld."

"Als Van Delden bij zijn onderzoek iets had gevonden dat niet volgens de regels was geweest, dan had ik hier niet gezeten, dan had hij mij van de zaak gehaald. Het is mogelijk dat een president een rechter van een zaak af haalt."

Over toewijzing Chipshol zaken in 1994 en 1996:
"Ik was gewoon aan de beurt. Wie heeft me gevraagd het kort geding in 1996 te doen? Ik weet dat niet."

Over zijn gedrag op Chipshol zittingen en klachten daarover:
"Smit en ik hebben woordenwisselingen gehad die scherp en niet aangenaam waren. De klachten waren lariekoek. Dubieus. Ik heb een andere beleving van de zitting."

Relatie met Kalbfleisch:
"Goede collega, ben een keer bij hem op de verjaardag geweest, verder komen we niet bij elkaar over de vloer."

Overleg met derden over Chipshol zaak:
"Dat zou uitzonderlijk zijn. Ik heb geen overleg met Kalbfleisch gehad. Als ik op dergelijke manier benaderd zou zijn door een collega, dan kon die zeker rekenen op een aantekening in zijn personeelsdossier."

Over het omstreden advies aan NMA:
"Volgens mij is het uitbrengen van adviezen niet verboden. Dat het advies een vonnis betrof, maakt dit niet anders. Ook niet dat het een vonnis betrof van een collega van mij bij dezelfde rechtbank. Bij mijn weten heb ik niet vaker betaalde adviezen uitgebracht over vonnissen of arresten."

Over procedures tegen Hugo Smit en Micha Kat:
"Ik heb de beslissing tegen Smit te procederen op eigen initiatief genomen, want ik vond zijn uitlating volstrekt negatief naar de rechterlijke macht. Ik heb geen overleg gehad met Van Andel, Kalbfleisch of De Greve. Wel heb ik het met mijn president (Hofhuis red.) besproken voor de dagvaarding de deur uit ging."

"Ik ben niet omgekocht om te gaan procederen."
"Advocaat Tim de Greve (Stibbe red.) heeft mij een pakketje stukken gestuurd ten behoeve van de procedure. Ik heb geen contact gehad met De Greve tijdens de procedure."

Over de anonieme brief die verwevenheid tussen Westenberg, de broers Van Andel en Kalbfleish suggereert:
"Als je op dit soort onzin een vordering probeert te bouwen, dan verdien je het niet hierin te slagen."

Pieter Kalbfleisch, voormalig rechter, thans directeur Nma, oud-commissaris bij Vomar (Vomar was Chipshol-aandeelhouder):
"Ik heb nooit met hem (Westenberg, red.) over de zaak gesproken."

Over relatie met Westenberg:
"We hadden geen speciale vriendschap. Hij is geloof ik één, twee keer bij mij over de vloer geweest. Toen hij een nieuw huis had in Den Haag, ben ik op zijn housewarming geweest. Verder gingen wij niet privé met elkaar om."

Over advies aan Nma en procedure tegen Smit:
"Ik heb één keer met Westenberg hierover gesproken. Dat was toen de procedure in eerste aanleg bij de rechtbank Rotterdam al was afgerond. Hij vertelde dit in de marge van ons gesprek dat eigenlijk ging over een aansprakelijkheidskwestie van de Nma, waarin ik een second opinion aan hem had gevraagd."

Relatie met de broers Van Andel, aandeelhouder Chipsol, had conflict met familie Poot:
"Ik deed geen zaken met Van Andel."

Over anonieme brief, waarin staat dat er verwevenheid was tussen Westenberg, Kalbfleish en Van Andel:
"Er staan maar weinig juiste dingen in deze brief. Samenvattend vind ik het kletskoek."

Bert van Delden, ex-voorzitter Raad voor de Rechtspraak:
"Nonsenskwestie (Westenberg-Smit, red.) om over te procederen! Het bestuur van de rechtbank Den Haag heeft hem gesteund. Het initiatief tot procederen is niet uitgegaan vanuit de Raad voor de rechtspraak. Het bestuur van de rechtbank vroeg aan de Raad of deze de kosten wilde financieren. De Raad stemde in met dat verzoek. Achteraf denk ik dat het verstandiger was geweest als ik mijn intuïtie had gevolgd en dit had geblokkeerd."

Over rechters van zaak af halen:
"Een president heeft die bevoegdheid naar mijn mening niet. Wraking is de aangewezen procedure daarvoor."

Over toedeling zaken en Chipshol:
"Of ik me met zaakstoedeling zou bemoeien? Nee, zo werkte het niet bij mij en niet bij de rechtbank Den Haag. Ik heb geen idee hoe de toedeling deze procedures is geweest. U vraagt mij of het systeem van zaakstoedeling de mogelijkheid bood dat Westenberg bepaalde zaken alleen aan zich zelf zou toebedelen. Het antwoord hierop is ja. Ik wil hieraan toevoegen dat zoiets heel gewoon is."

"Of het kan dat op verzoek van partijen bepaalde rechters op een zaak worden gezet? Nee, zij het dat het natuurlijk wel kan dat een advocaat aangeeft dat het misschien een goed idee is dat een bepaalde rechter die zaak doet, omdat hij bekend is met het onderwerp."

Over onderzoek naar klacht over Westenbergs gedrag op zitting:
"Hij herkende zich er niet in, en ontkende glashard de juistheid van de klacht. Ik ben niet geconfronteerd met gelijksoortige klachten over Westenberg."


Datum bericht: 22 dec 2010 - Laatst bijgewerkt: 5 jan 2011.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates