De tekst van de brief van de anonieme getuige van de samenzwering tegen Chipshol

HET RECHT MOET IMMERS ZEGEVIEREN

J. W. Westenberg en P. Kalbfleisch (nu directeur NMa) waren ongeveer 20 jaar geleden beiden collega’s bij de rechtbank Haarlem, te weten in de functie van rechter. Beiden -collega’s dus en inmiddels ook bevriend geraakt- hebben gesolliciteerd bij de rechtbank Den Haag en zijn daar vlak na elkaar tot vice-president benoemd.
Dikke vrienden van P. Kalbfleisch zijn de broers Harry en Jan-Jonathan van Andel, daar deed P. Kalbfleisch -die talloze nevenfuncties had- ook zaken mee.
Toen de heren Van Andel met de zaak, waarover uw artikel gaa
t [bedoeld is het artikel De Liegende Rechter van de hand van Stan de Jong in Nieuwe Revu] in de problemen geraakten hebben zij daarvoor mr. P. Kalbfleisch benaderd. Zij hebben hem om een oplossing van dit conflict gevraagd. Omdat P. Kalbfleisch deze zaak zelf vanwege belangenverstrengeling en vriendschap met de heren van Andel niet kon doen, heeft hij zijn collega en vriendje J.W. Westenberg gevraagd deze zaak als rechter te behandelen en zo is het ook gegaan. Geen haan die daar naar zou kraaien en zo kon er ook nog invloed worden uitgeoefend. Ook een ander vriendje, te weten Boukema, advocaat te Amsterdam, heeft zich op verzoek van P. Kalbfleisch met de zaak ingelaten

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates