NMa-topman in het nauw na tip vanuit rechtbank

vrijdag 14 januari 2011, 00:00

FD.nl, 14 januari 2011 Origineel

Van onze redacteur

Amsterdam

Pieter Kalbfleisch, oud-rechter in Den Haag en de topman van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), is in een lastig parket geraakt nu de schrijver van een anonieme tip zich heeft gemeld bij de rechtbank Den Haag. De tipgever heeft belastende informatie over Kalbfleisch gelekt inzake de slepende Chipshol-zaak en blijkt zélf werkzaam te zijn bij de Haagse rechtbank. Dat heeft de president van de Haagse rechtbank, Frits Bakker, per brief laten weten aan de advocaat van Chipshol.

De brief van de rechtbankpresident werpt nieuw licht op de slepende rechtszaken die familie Poot, eigenaar van Chipshol, al jaren uitvecht tegen de Nederlandse Staat. Chipshol bezit belangrijke stukken grond in het Schipholgebied. Volgens familie Poot heeft de luchthaven via vriendjespolitiek bij onder meer de rechterlijke macht geprobeerd de ontwikkelingsplannen van Chipshol tegen te houden. Daarbij zou Kalbfleisch een cruciale rol hebben gespeeld, zo vermoedt Chipshol, door een zaak door te spelen aan de omstreden rechter Hans Westenberg.

Voor Chipshol was dat reden de afgelopen maanden voor de rechter getuigen te horen, onder wie Kalbfleisch. De NMa-topman verklaarde eind november in Utrecht onder ede geen enkele betrokkenheid te hebben gehad bij het conflict tussen familie Poot en de voormalige zakenpartner van Poot, wijlen Harry van Andel. Ook had hij geen contact met Westenberg over de Chipshol-zaak, zei Kalbfleisch.

Volgens de tipgever was Kalbfleisch niet alleen 'dikke vrienden' met de broers Harry en Jan Jonathan van Andel, maar deed hij vanuit zijn nevenfuncties daar ook zaken mee. Toen de broers problemen kregen, zouden ze volgens de tipgever Kalbfleisch hebben gevraagd hen te helpen. 'Omdat P. Kalbfleisch deze zaak zelf vanwege belangenverstrengeling en vriendschap met de heren Van Andel niet kon doen, heeft hij zijn collega en vriendje J.W. Westenberg gevraagd deze zaak als rechter te behandelen en zo is het ook gegaan. Geen haan die daar naar zou kraaien', schrijft de tipgever.

Kalbfleisch noemde dat verhaal tegenover de rechter 'kletskoek'. Ook ontkende de NMa-topman bevriend te zijn met Westenberg en Poots rivaal en voormalige zakenpartner Harry van Andel. Wel gaf Kalbfleisch toe via een bijbaan als commissaris bij Vomar betrokken te zijn geweest bij het verwerven van belangen in Chipshol. De NMa-topman zei ook dat hij ten huize van de familie van de veroordeelde vlees- en vastgoedondernemer Eddy de Kroes in Wassenaar een bespreking had met Harry van Andel.

Kalbfleisch' lezing komt op losse schroeven te staan nu de tipgever zich heeft gemeld. De naam is bekend bij oud-rechtbankpresident Hans Hofhuis, zo schrijft rechtbankpresident Bakker in zijn brief aan de advocaat van Chipshol. De tipgever besloot Hofhuis in vertrouwen te nemen wegens de getuigenverhoren waartoe Chipshol onder meer Westenberg en Kalbfleisch had opgeroepen. Poot wil nu nog meer getuigen horen.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates