Oud-rechter Westenberg krijgt herkansing

De Telegraaf, 9 maart 2011 Origineel

AMSTERDAM - 

Oud-rechter Hans Westenberg mag proberen te weerleggen dat hij gebeld heeft met advocaten in een rechtszaak van projectontwikkelaar Chipshol. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam woensdag.

Advocaat Hugo Smit, die in het verleden advocaat was van Chipshol, had een zaak tegen Westenberg, de Staat en de landsadvocaat aangespannen. Smit voelt zich door Westenberg aangetast in zijn reputatie en goede naam.

Westenberg was een van de rechters die de bewuste Chipsholzaak behandelde, een geschil over grond rond Schiphol. In 2004 liet Smit zich in een boek van een journalist uit over telefoontjes van Westenberg met advocaten in de zaak van Chipshol. Westenberg ontkende de telefoontjes en spande een procedure aan tegen Smit, die meer dan vijf jaar duurde.

Uiteindelijk verloor de rechter de zaak zelf, toen het gerechtshof in een tussenarrest bewezen achtte dat de telefoongesprekken inderdaad hadden plaatsgevonden.

Als gevolg daarvan ging Westenberg met vervroegd pensioen. Het hof deed nooit definitief uitspraak. De rechtbank in Amsterdam achtte woensdag bewezen dat de gesprekken inderdaad hebben plaatsgevonden. Westenberg mag nog wel met tegenbewijs komen.

Smit had ook de Staat en de landsadvocaat gedaagd. Volgens hem was de procedure van Westenberg tegen hem gebaseerd op leugens. De Staat en de landsadvocaat zouden daarom onrechtmatig hebben gehandeld door de rechter (financieel) te steunen. De rechtbank oordeelde dat zij echter mochten vertrouwen op de juistheid van de mededelingen van de oud-rechter.

Als Westenberg niet met tegenbewijs komt, staat vast dat hij gelogen heeft. Smit kan dan een procedure over de hoogte van een schadevergoeding starten. Eerder stelde de advocaat al 2,7 miljoen euro van Westenberg te eisen.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates