“Brisante” verklaring anonieme tipgeefster

anoniem
Tot vandaag kende alleen oud-president Hofhuis van de Haagse rechtbank haar identiteit. Want dat ze een vrouw is weten we vanwege de versprekingen van Hofhuis tijdens zijn getuigenverhoor. Twee keer sprak hij van ”zij” in plaats van “betrokkene “. Dus is het een vrouw (tenzij Hofhuis het publiek bewust op een vals spoor heeft gezet). En hoewel alle partijen erkenden dat haar naam onvermijdelijk bekend zal worden, besloot de Utrechtse rechter dat deze vandaag alleen achter gesloten deuren mocht worden genoemd. En dus moest het publiek de zaal verlaten.

Begin december schreef de tipgeefster een e-mail aan voormalig president Hofhuis, die nog steeds als rechter werkzaam is bij de Haagse rechtbank. Daarin schreef ze dat ze graag een vertrouwelijk gesprek met hem wilde om te praten over de zaak Westenberg. Die was op dat moment in het nieuws vanwege getuigenverhoren die projectontwikkelaar Chipshol houdt bij de Utrechtse rechtbank. Met die verhoren probeert het bedrijf aan te tonen dat Westenberg als rechter bij de rechtbank Den Haag partijdig is geweest. Hij zou in de jaren “90 volgens Chipshol met zijn toenmalige collega Kalbfleisch hebben samengespannen tegen Chipshol. Omdat Kalbfleisch zakelijke belangen had bij de tegenpartij van Chipshol – en hij als rechter de zaak dus niet kon doen – zou hij Westenberg naar voren hebben geschoven om dat klusje te klaren.

Drie jaar geleden meldde zich bij Nieuwe Revu plotseling een anonieme tipgever die via een e-mail bevestigde dat het zo gegaan is. En die anonieme tip is nu de aanleiding voor de getuigenverhoren in Utrecht. Alle betrokkenen zijn daar inmiddels over gehoord. Maar Westenberg en Kalbfleisch ontkenden vorig jaar in koor dat ze met elkaar over de Chipsholzaak hadden gepraat, laat staan dat ze hadden samengespannen. De e-mail aan Nieuwe Revu noemden ze “kletskoek” en “onzin”.

En toen meldde de anonieme tipgeefster zich begin december bij haar collega Hofhuis. Ze vond het “onrechtvaardig dat Westenberg zo vol in de wind stond”, zo verklaarde Hofhuis vandaag het motief van de tipgeefster om zich aan hem bekend te maken. In eerste instantie zei ze dat ze dingen wist en die in vertrouwen met iemand wilde delen. Toen Hofhuis haar vroeg of zij ook de anonieme e-mail aan Revu had geschreven gaf ze dat toe. In het gesprek vertelde ze dat ze zich herinnerde dat ze ofwel aanwezig is geweest in de kamer van Westenberg toen Kalbfleisch kwam praten over de Chipsholzaak, of ze had het rechtstreeks van Kalbfleisch gehoord.

Door de verklaring van de tipgeefster voelde Hofhuis zich naar zijn zeggen voor een dilemma gesteld. “Want het was voor mij een brisante verklaring.” Hij vond dat de tipgeefster haar verhaal moest vertellen aan de huidige president van de Haagse rechtbank. Maar eerst werd afgesproken dat zij Kalbfleisch een brief zou schrijven. Daarin heeft ze een appél gedaan op Kalbfleisch om met “het verhaal voor de dag te komen”. Begin januari antwoordt Kalbfleisch dat de tipgeefster zich vergist. “Ik heb nooit over de Chipsholzaak gesproken met Westenberg”, schrijft Kalbfleisch in zijn antwoord. Gevraagd naar de betrouwbaarheid van de tipgeefster antwoordt Hofhuis dat hij “geen concrete gegevens heeft over haar of zijn onbetrouwbaarheid”.

Tijdens de zitting blijkt verder dat Hofhuis selectief is omgegaan met de informatie die hij had verkregen van de anonieme tipgeefster. Sinds vorig jaar loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar Westenberg wegens meineed, belangenverstrengeling en valsheid in geschrifte. De Rijksrecherche verhoort allerlei betrokkenen en zo werd ook Hofhuis opgeroepen voor verhoor. Tijdens dat verhoor heeft hij niets gezegd over de anonieme tipgeefster. “De rijksrecherche heeft er ook niet naar gevraagd”, aldus Hofhuis. Pas toen het bestaan van de anonieme tipgeefster in het nieuws kwam en de Rijksrecherche een nieuw verhoor wilde, heeft Hofhuis hen verteld wat hij wist. “maar ook toen heb ik niet de naam van tipgeefster genoemd.”

Achter gesloten deuren is vandaag de identiteit van de tipgeefster wel onthuld. Maar iedereen doet er angstvallig het zwijgen toe. “Dat is nu eenmaal de afspraak die we hebben gemaakt. Op dit moment is het ook in ons belang dat de tipgeefster zich rustig kan voorbereiden op wat er komt”, zegt Chipshol-directeur Peter Poot. Ook haar advocaat mr. C Waling wil niets zeggen. Deze advocaat wil zelfs niet bevestigen dat ze advocaat is van de tipgeefster. En dus is het wachten op de dag dat ook deze anonieme tipgeefster voor verhoor wordt opgeroepen door Chipshol. Of zal ook dat verhoor achter gesloten deuren plaatsvinden en zullen we de explosieve waarheid van de tipgeefster nooit uit haar eigen mond horen. En zullen wij niet te weten komen dat het toch een man blijkt te zijn. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de rechtspraak die openbaar heet te zijn.

Jeroen de Jager

Tags: , , , ,


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates