Rechter meldt bijbaan niet

FD.NL 25 mei 2011


25 mei 2011, 7:33 uur | FD.nl
Door: Siem Eikelenboom en Jeroen Groot

Het register nevenfuncties voor rechters is onvolledig, niet transparant en niet actueel. Van tientallen rechters en rechters-plaatsvervangers zijn de bijbanen niet in het register te vinden.

Bovendien is er niemand die controleert of rechters al hun nevenfuncties opgeven. Dit blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

'Ik moet eerlijk zeggen dat mij een gevoel van teleurstelling overviel toen ik dit resultaat vernam', reageert Reinier van Zutphen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De NVvR zal haar leden vragen om zo snel mogelijk het register op nevenfuncties te controleren.

'Leidraad nevenfuncties'

Rechters en rechters-plaatsvervangers (plv) zijn wettelijk verplicht om hun nevenfuncties te melden bij het bestuur van het gerecht waar zij werken. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. De wettelijke verplichting wordt verduidelijkt in een 'Leidraad nevenfuncties' die begin 2009 nog eens is aangescherpt.

Sinds juni 2002 worden de gemelde nevenfuncties opgenomen in een digitaal register dat toegankelijk is via www.rechtspraak.nl. Maar dit register is niet actueel en sommige bijbanen zijn in het geheel niet terug te vinden. Zo vond het FD een rechter-plaatsvervanger die bestuurslid is van een stichting, waarin de beschermingsconstructie van Vopak, een groot, beursgenoteerd bedrijf is ondergebracht. In 2010 had dit bedrijf een omzet van € 1 mrd.

Geen controle

Van een lid van de Hoge Raad publiceerde het register pas ruim zes maanden na zijn benoeming diens nevenfuncties en arbeidsverleden. Een Haagse rechter vermeldt niet dat zij bestuurder is bij een stichting voor ex-gedetineerden in Leiden. Van veel rechters en rechters-plaatsvervangers is niet terug te vinden dat zij juridische cursussen geven of deel uitmaken van een geschillencommissie. Dit is strijdig met de aanbevelingen in de 'Leidraad nevenfuncties'.

Controle of rechters wel al hun bijbanen opgeven, is er niet. Bovendien lijkt er onder rechters grote onduidelijkheid te bestaan over welke informatie wel en niet moet worden verstrekt. Waar de ene rechter tot in detail zijn of haar nevenfuncties beschrijft, laat de ander het bij een summiere omschrijving als 'managing director' of 'bestuurslid'.

Moeilijk te vinden

Voor buitenstaanders is het bijzonder lastig om na te gaan of een rechter wel alle nevenfuncties heeft opgegeven. Het digitale register geeft geen voornamen en geboortedata. Of een rechter voorkomt in openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster, valt zo nauwelijks te controleren.

Volgens de Raad voor de Rechtspraak, die het digitale register beheert en bijhoudt, moeten rechters jaarlijks precies invullen welke functies zij vervullen en sinds wanneer. Wanneer een rechter een nieuwe nevenfunctie heeft, zal hij of zij dat moeten melden bij het gerechtsbestuur. Dat beoordeelt of er eventuele bezwaren bestaan tegen het vervullen van die functie. Is dat niet het geval, dan wordt de bijbaan toegevoegd aan het register.

Disciplinaire straf

Rechters-plaatsvervangers dienen hun hoofdfunctie op te geven, maar het FD vond twee plaatsvervangers van wie het register niet vermeldt dat ze advocaat en hoogleraar zijn.

Een rechter die een nevenfunctie niet opgeeft, kan een disciplinaire straf krijgen in de vorm van een waarschuwing.

Copyright (c) 2011 Het Financieele Dagblad

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates