Disclaimer

Deze website verzamelt en bundelt publicaties in de media over oud rechter Hans Westenberg. Wij kunnen de inhoud hiervan niet controleren en zijn derhalve dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid en legaliteit hiervan. Bij iedere publicatie vermelden wij de bron waarvan de informatie is verkregen. Indien u wilt corresponderen over de inhoud van de bewuste publicatie(s) verzoeken wij u rechtstreeks met de bron contact op te nemen.


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates