Boek Topadvocatuur leidt tot juridisch gesteggel

Advocatie.nl, 28 april 2004 Origineel

Tijdens de openbaarmaking van KSU’ Stand van de Advocatuur 2006 2004 is het boek Topadvocatuur van journalist Micha Kat gepresenteerd. Dit boek heeft inmiddels aanleiding gegeven tot een dagvaarding waarin de reputatie van een rechter inzet is.

Berisping door Hof van Discipline
Op 19 april jl. heeft het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter voor advocaten, een klacht tegen Hugo Smit (partner bij Simmons & Simmons Trenité) gegrond geacht. De klacht heeft betrekking op Hoofdstuk 4 van Topadvocatuur dat de Chipshol-rechtsgangen behandelt. Een oud-cliënt van Smit heeft zich eerst bij de Raad van Discipline, en daarna bij het Hof beklaagd over het feit dat Smit gesproken heeft met Kat bij zijn research voor het boek, zonder de uitdrukkelijke toestemming van zijn cliënt. Net zoals de Raad, legt nu ook het Hof de maatregel van ‘berisping’ op.


Micha Kat (l.) tijdens de presentatie van zijn boek

Dagvaarding
Ook is Hugo Smit op 20 april gedagvaard door de mr. J. Westenberg, vice-president bij de Rechtbank Den Haag. Westenberg verzet zich met name tegen een quote van Smit in het vierde Hoofdstuk van Topadvocatuur. Hierin zegt Smit: “ Bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters nerveus worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren zoals rechters die uitvoerig gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank. Nederland lijkt wel te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons poldermodel.”

Journalistieke vrijheid
De advocaat van mr. Westenberg, mr. H. Boukema van Pels Rijcken, vordert in zijn dagvaarding aan Smit en Kat “dat de rechtbank voor recht verklaart dat de aantijging van Smit, advocaat te Rotterdam, gepubliceerd door Kat in Topadvocatuur, met de strekking dat mr. J. Westenberg niet onafhankelijk, niet onpartijdig, resp. niet bekwaam is, onrechtmatig jegens Westenberg is.” Deze zaak zou interessante tuchtrechtelijke jurisprudentie op kunnen leveren over hoe ver een civiele advocaat mag gaan in zijn contacten met journalisten en wat de rol van een cliënt hierin zou moeten zijn.

Het lijkt nog niet eerder te zijn gebeurd dat een rechter een topadvocaat en een journalist dagvaardt inzake uitspraken over zijn functioneren als rechter.

Datum bericht: 28 apr 2004 - Laatst bijgewerkt: 17 mrt 2010

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates