Onderzoek RTL Nieuws: Weinig aangiften tegen ambtenaren

RTL Nieuws, 25 juni 2011 Origineel

Ambtenaren komen vaak te makkelijk weg na zware integriteitschendingen, zoals fraude, diefstal en corruptie. De overheid doet bijna geen aangifte tegen de eigen ambtenaren, dit blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws.

RTL Nieuws onderzocht 934 integriteitschendingen bij 19 overheidsinstellingen. Honderden daarvan zijn mogelijk strafbare feiten. Zoals de medewerker van het Openbaar Ministerie, die een ambtsmisdrijf pleegt als hij vorig jaar informatie lekt over een verdachte pedofiel. Of de ambtenaar van Verkeer en Waterstaat die een bevriende ondernemer opdrachten gunt en zich zo schuldig maakt aan corruptie.

Strafbare feiten

Corruptie en het lekken van informatie door ambtenaren zijn strafbare feiten. Maar de overheid stapt in beide gevallen niet naar de politie. Voor ambtenaren geldt wel een aangifteplicht als zij een vermoeden van een strafbaar feit van een collega hebben.

Zorgelijk

Uit het onderzoek blijkt dat het 411 keer gaat om zware schendingen en mogelijk strafbare feiten. De overheid deed van 36 integriteitschendingen aangifte. Leo Huberts, hoogleraar Bestuurskunde en gespecialiseerd in integriteit van de overheid zegt hierover in het RTL Nieuws: "Als je kijkt naar de totale hoeveelheid integriteitschendingen, ook de zwaardere zoals corruptie en fraude, blijkt dat het aantal aangiften erg beperkt is. Dat is zorgelijk."

Verkeerd signaal

Volgens VVD-Tweede Kamerlid Birgitte van der Burg blijkt uit het geringe aantal aangiftes dat daders er te makkelijk vanaf komen: "De overheid geeft zo een verkeerd voorbeeld, zo denken anderen ook dat dit kan en dat geeft een verkeerd signaal."

Scherpe instructie

Ger Koopmans, Tweede Kamerlid voor het CDA, wil opheldering van minister Donner van Binnenlandse Zaken: "Ik denk dat er teveel plekken zijn binnen de overheid waarbij men laks omgaat met deze kwesties. Ik vraag minister Donner om met een scherpe instructie te komen." Klik hier voor de Kamervragen die Koopmans gaat stellen.

Het onderzoek

RTL Nieuws onderzocht integriteitschendingen zoals fraude, diefstal en corruptie bij overheidsinstellingen in 2009 en 2010. Klik hier voor alle feiten per instelling op een rij.

Weigering

RTL Nieuws heeft bij verschillende ministeries en overheidsdiensten gegevens opgevraagd over integriteit. Een aantal organisaties weigerden die te verstrekken. Klik hier om te zien welke organisaties dat zijn.

Regeling werkt niet

Eerder bleek uit onderzoek van de researchredactie dat de klokkenluiderregeling voor ambtenaren die vorig jaar in het leven is geroepen om misstanden te onderzoeken bijna niet wordt gebruikt. Over heel 2010 werden slechts drie meldingen van klokkenluiders door de Commissie Integriteit Overheid (CIO) in behandeling genomen.


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates