Rechter moet zelf ook de wet naleven

FD.nl 30 juni 2011

Geschreven door: Paul Ruijs

Rechters zijn lid van een beroepsgroep die betrouwbaarheid met hoofdletters moet schrijven. Maar als van die groep 5% jarenlang de wet negeert en zijn nevenfuncties niet opgeeft (FD 25 mei) dan vinden ze dat ‘teleurstellend’. En helaas, voor hun ‘klanten’ is er geen alternatief. In 2000 vond ook de heer Kalbfleisch van de NMa als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak dezelfde resultaten van eenzelfde onderzoek van het ministerie van Justitie ‘hooguit teleurstellend’. Hij liet ook nog weten dat hij zich nuttiger onderzoek kon voorstellen, omdat hij ‘nog nooit een rechter had meegemaakt die niet eerlijk was’.

Pikant omdat Kalbfleisch toen juist volop betrokken was bij de Chipsholzaak en nu op beschuldiging van meineed thuiszit. Juist de Chipsholzaak staat model voor beïnvloeding, partijdige rechtspraak en belangenverstrengeling.

Toch laat ook de Raad voor de Rechtspraak in een pavlovreactie op het FD-onderzoek weten dat er van belangenverstrengeling niets is gebleken. Alsof dat gezelschap, dat niet eens in staat is om na veertien jaar een sluitend lijstje van alle nevenfuncties van alle leden te maken, zoiets met enig gezag kan vaststellen. Hoe moeilijk kan het zijn om van je personeel een lijstje met nevenfuncties op te vragen?

Dat rechters jarenlang openlijk en probleemloos de wet mochten, konden en blijven negeren legt het echte probleem bloot. Het bevoegd gezag is blijkbaar niet in staat om rechters te dwingen zelf de wet na te leven en onpartijdige rechtspraak te garanderen. Want zo ingewikkeld is het nu ook allemaal niet. Een advocaat die tevens rechter is (op zich al idioot) kan zijn klanten en kantoorgenoten aardig van dienst zijn. Dat lukt nog beter door als rechter te verzwijgen dat hij advocaat is, vooral tegenover de wederpartij. De advocaat van die wederpartij weet dat wel maar houdt doorgaans zijn mond.

Men noemt elkaar niet voor niets amice. Bovendien, advocaten leven niet van no cure no pay, maar van declarabele uren. Niet voor niets was de reactie van de Orde van Advocaten op het FD-onderzoek het meest badinerend. Waar hebben we het over?

Mr. P.P.M. Ruijs is auteur van ‘Wij zien u wel in de rechtszaal, Klassejustitie in Nederland’.

Pagina 9, 30-06-2011 © Het Financieele Dagblad


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates