Rechter denkt aan het 'onbestaanbare': zware verdenking in Chipshol-zaak, die al twee rechters in het nauw bracht

Trouw_Schipholwanbeleid.nl 30 juni 2011

30-06-2011 - In een kleine bedompte zaal van het gerechtshof in Amsterdam zegt rechter Nol Monster: "Als de Luchtverkeersleiding Nederland opzettelijk foute rapporten zou maken om burgers een oor aan te naaien, zou ik dat onbestaanbaar vinden."

Monster, tegenwoordig Ombudsman van Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid), trad gisteren in het gerechtshof op als getuige in de affaire rond gebiedsontwikkelaar Chipshol. Samen met twee toenmalige rechters in Haarlem stelde Monster de eigenaren van Chipshol, Jan Poot en zoon Peter, in 2005 in het gelijk in hun strijd tegen Schiphol over dure grond.

Nol Monster
Nol Monster

De zaak was daarmee echter niet afgerond en dreigt inmiddels uit te groeien tot een groot schandaal. Tegen twee rechters lopen onderzoeken wegens corruptie en meineed. Monster leek in september 2006 niet alleen korte metten te maken met Schiphol maar ook met de Luchtverkeersleiding Nederland. De rechter begreep niet dat die dienst bezwaren kon hebben tegen aanleg van een parkeerplaats op Chipsholgrond, bij Schiphol. Die onwaarschijnlijke opstelling van de verkeersleiding leidde destijds al tot een verbale uithaal van Monster: "Ik kan maar moeilijk geloven dat er bij de overheid boeven zitten, maar aan de andere kant kan ik mij goed voorstellen dat Chipshol zich ontiegelijk voelt tegengewerkt," Onderwijl gaf hij Poot goedkeuring om in deze kwestie buitenlandse expertise in te schakelen.

Als getuige mocht rechter Monster de rechter-commissaris en Poot c.s. gisteren uitleggen waarom hij, en twee bijrechters, eind 2006 ogenschijnlijk onverwacht waren vervangen. Dat was pikant, aangezien juist begin 2007 zij de hoogte zouden bepalen van het schadebedrag dat Schiphol aan Chipshol moest betalen. Juridisch was de strijd gestreden, er moest na de uitspraak van Monster in 2005 alleen nog afgerekend worden. Nog gekker echter voor Jan en Peter Poot werd het toen de nieuwe rechters de door Chipshol geleden schade tenslotte vaststelden op zestien miljoen euro, volgens Poot c.s. een fractie van de werkelijke schade, toen door Chipshol op bijna 100 miljoen geschat.

Hun juridische strijd zetten zij nadien in alle hevigheid voort. Het leidde tot de val van de Haagse rechter Hans Westenberg, die in de Chipsholzaak wordt beschuldigd van corruptie en tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt. Ook oud-rechter Pieter Kalbfleisch, tot voor kort de hoogste baas van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ging (voorlopig) kopje onder. Hangende een onderzoek naar meineed door hem, is hij voor onbepaalde tijd met verlof.

In zijn verhoor als getuige gaf Monster aan dat zijn vervanging, op een voor de familie Poot cruciaal moment, niet zo vreemd was als het voor de buitenwacht misschien leek. Voeding aan een stilaan ontwikkelde komplottheorie gaf de financieel ombudsman al helemaal niet. "Ik was in Haarlem aan de beurt om te rouleren en dus gebeurde dat". vertelde hij ontspannen en soms met gulle lach. "Er worden zoveel zaken door andere rechters afgemaakt. Als langstzittende in de civiele sector wist ik toentertijd dat de vraag zou komen om over te stappen naar de strafsector." Toch erkende Monster dat er uitzonderingen waren. Eén rechter nam zelfs 'degradatie' op de koop toe om maar deel uit te kunnen blijven maken van 'civiel'.

Monsters' opvolger Douwe Ruitinga, afkomstig uit Amsterdam, liet bij zijn entree in Haarlem meteen vastleggen dat hij niet hoefde te rouleren. Ruitinga was (mede)verantwoordelijk voor het door Chipshol als schandelijk ervaren schadebedrag van zestien miljoen euro. De rechter-commissaris ondervraagt hem vandaag.


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates