Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Tijdens het hoger beroep in de Chipsholzaak in Arnhem op 30 mei heeft oud rechter Westenberg wederom de waarheid niet gesproken. Hij gaf op het einde van de zitting in een emotioneel betoog de media die het gewaagd hadden over de zaak te schrijven de schuld van zijn roemloze aftocht als rechter en de daarmee gepaard gaande beschadiging van zijn familie. Ook wierp hij journalist Micha Kat die hij onterecht voor de rechter heeft gesleept wegens smaad en laster de zwarte piet toe.

Volgens Westenberg zou Kat bij hem thuis de deur hebben ingetrapt, iets waar totaal geen sprake van blijkt te zijn hetgeen u in bovenstaand filmpje zelf kunt constateren. Westenberg is van mening dat de vele publiciteit hem en zijn familie zwaar beschadigd heeft en dat dat helemaal niet terecht was.

 

De oud rechter realiseert zich dan nog niet dan zijn eigen advocaat, Stijn Franken nogmaals heeft aangetoond dat Westenberg ten onrechte een procedure tegen Kat is begonnen terwijl hij wist dat die in z'n recht stond om over de werkwijze van Westenberg te publiceren.

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates